NASK-PIB

Docelowa sieć szkieletowa OSE gotowa do użytku

Docelowa sieć szkieletowa OSE gotowa do użytku

Na 100 dni przed planowanym terminem NASK Państwowy Instytut Badawczy poinformował o zakończeniu testów odbiorczych docelowej sieci szkieletowej i systemów…