MVNO

P4 z Virgin Mobile Polska na pokładzie

P4 z Virgin Mobile Polska na pokładzie

P4 zawarł przedwstępną umowę sprzedaży i nabycia udziałów w Virgin Mobile Polska. Cena transakcji została ustalona na 60,7 mln zł….