ML

Subiektywnym okiem PMR: PLNOG 23 w Krakowie

Subiektywnym okiem PMR: PLNOG 23 w Krakowie

Na 23 konferencji PLNOG w Krakowie było miejsce na spotkania i rozmowy. Nie zabrakło ciekawych prelekcji i towarzyszących im dyskusji….