Google

Rok inwestycji w centra danych

Rok inwestycji w centra danych

Oczekuje się, że rok 2021 będzie okresem wzmożonych inwestycji oraz szybkiego rozwoju rynku data center. Istotną role będzie odgrywać m.in….

Google otwiera spółkę w Polsce

Google otwiera spółkę w Polsce

Od nowego roku swoją działalność rozpoczęła spółka Google Cloud Polska. To posunięcie jest częścią ogólnej inwestycji Google w globalną infrastrukturę…