Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2012-2017 (INFOGRAFIKA)

– Według naszych danych, wartość rynku IT w Polsce w 2016 r. wyniosła 30 mld zł. Po raz pierwszy od roku 2009, któremu towarzyszył światowy kryzys finansowy, polski rynek IT stracił na wartości – spadek wyniósł, według naszych kalkulacji 3,9%. W 2017 r. spodziewamy się powrotu do tendencji wzrostowych.

– Nadal  głównym czynnikiem stymulującym rozwój branży IT, pozostają fundusze europejskie, z których mogą korzystać polskie przedsiębiorstwa. Blisko 40% z ponad 100 największych firm IT w kraju ankietowanych przez PMR w II kw. 2017 r. wskazało na ten czynnik jako kluczowy dla rozwoju rynku IT w Polsce w najbliższym czasie.

– Firmy oczekują też rosnącego poziomu inwestycji ze strony administracji publicznej. Warto podkreślić znaczący wzrost ważności tego czynnika. Obecnie ponad 30% respondentów spodziewa się, że dojdzie do wzrostu wydatków w sektorze publicznym, co przełoży się na rosnące przychodów dostawców IT.

– Trzy czwarte (74%) respondentów jest przekonana, że najpóźniej w 2018 r. w sektorze publicznym zostanie uruchomiona kolejna fala zamówień na inwestycje IT. W tej grupie co piąty oczekuje wzrostu wydatków na IT w sektorze publicznym jeszcze w tym roku (24%).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *