Pensje w polskiej branży IT dwuipółkrotnie wyższe niż w całej gospodarce (INFOGRAFIKA)

Specjalista IT jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na polskim rynku pracy. W warunkach postępującej cyfryzacji rodzimej gospodarki w połączeniu z korzystną sytuacją makroekonomiczną kraju i bardzo wysokim poziomem kompetencji polskich specjalistów IT rośnie popyt na ich usługi. Równolegle wyraźnie ograniczona podaż informatyków zwiększa presję płacową w branży. Według najnowszego raportu PMR „Rynek pracy i struktura wynagrodzeń w sektorze IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze IT w Polsce w 2017 r. wyniosła blisko 10,4 tys. zł i była wyższa od analogicznej średniej rok wcześniej o przeszło 700 zł (wzrost o 7,4% rok do roku).

Pensje w sektorze IT są wyraźnie wyższe niż w całej gospodarce. Z danych PMR wynika, że pracownikom IT przeciętnie płaci się ponad dwukrotnie więcej od średniej krajowej. Co więcej, ich zarobki zróżnicowane są wieloma czynnikami – jednymi z nich są posiadany poziom specjalizacji i kompetencji oraz zajmowane stanowisko. Poza kadrą zarządzającą na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć eksperci zatrudnieni na stanowiskach ds. rozwiązań SAP. Na poziomie średniej rynkowej plasują się wynagrodzenia dla specjalistów w obszarze rozwoju oprogramowania, choć trzeba pamiętać, że poziom płac jest w tym przypadku mocno zróżnicowany, choćby z uwagi na posiadane doświadczenie. Płace specjalistów IT mocno różnią się także na poziomie regionów. Najdrożsi są specjaliści pracujący w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu. Co jednak ciekawe, w ujęciu nominalnym pensje informatyków rosną szybciej w innych dużych miastach, niż w stolicy. Jest to efekt regionalnej konwergencji branży, która wpływa na jej decentralizację i rosnące znaczenie pozostałych dużych ośrodków IT.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *