Wyższe przychody z dystrybucji ICT w Polsce w latach 2018-2019

Po ubiegłorocznym mocnym spadku wartości, rynek dystrybucji ICT w Polsce czeka w bieżącym roku stabilizacja – dystrybutorzy zakończą rok tylko nieznacznym sumarycznym spadkiem przychodów. Na wyraźną poprawę wyników można liczyć w latach 2018-2019.

W świetle szacunków PMR, opublikowanych na łamach raportu „Rynek dystrybucji ICT w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”, wartość rynku dystrybucji rozwiązań ICT w Polsce wyniosła w 2016 r. 15,3 mld zł, co oznacza spadek o 11% rok do roku. Ubiegłoroczna gorsza sytuacja na rynku ma związek m.in. ze wzmożonymi kontrolami skarbowymi. Oprócz perturbacji w samej branży do spadku wartości rynku dystrybucji ICT w ubiegłym roku przyczynił się również zastój w przetargach publicznych.

Prezentowana wartość rynku obejmuje przychody czołowych 20 firm zajmujących się głównie dystrybucją sprzętu IT oraz szacunkowe przychody mniejszych graczy obecnych na rynku. Wartość rynku uwzględniająca przychody dystrybutorów IT z eksportu jest odpowiednio wyższa – i tak np. w 2016 r. wyniosła ona prawie 21 mld zł. Oznacza to, że eksport stanowi ponad jedną czwartą przychodów firm zajmujących się dystrybucją rozwiązań ICT w Polsce.

Jak wynika z tegorocznego badania PMR* najważniejsze trendy widoczne na rynku dystrybucji IT w Polsce to wysoka konkurencja oraz niski poziom marż ze sprzedaży sprzętu. Jedna trzecia badanych wskazywała również na skłonność dystrybutorów do dywersyfikacji portfolio jako czynnik symptomatyczny dla tego rynku. Obecnie wielka trójka dystrybutorów IT w kraju ma w swojej ofercie produkty z takich kategorii jak RTV i AGD, zabawki czy elektronarzędzia. Udział przychodów osiągniętych poza segmentem ICT w całości przychodów dystrybutorów IT w Polsce pozostaje jednak na relatywnie niskim poziomie – w 2016 r. był to wynik jednocyfrowy.

Aktualne prognozy PMR na lata 2017-2022 zakładają delikatny spadek wartości rynku dystrybucji ICT jeszcze w bieżącym roku. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót do wzrostów w kolejnych latach – odbiciu na rynku w okresie 2018-2019 sprzyjać będzie poprawa sytuacji na rynku zamówień publicznych, a także na rynku konsumenckim. W najbliższych latach dystrybutorzy będą kontynuować strategie ukierunkowane na minimalizowanie ekspozycji na ryzyko (takie jak np. tąpnięcie na rynku zamówień publicznych, kontrole skarbowe, pogorszenie sytuacji makroekonomicznej), poprzez dalszą dywersyfikację produktową (szersze portfolio i wychodzenie poza rynek ICT i elektroniki użytkowej) oraz geograficzną (większy udział przychodów z eksportu, wychodzenie poza region środkowo-europejski).

* Badanie zostało zrealizowane w II kw. 2017 r. (czerwiec) wśród 103 największych firm IT w Polsce, z czego 60 stanowiły podmioty, które za przedmiot swojej działalności uznały dystrybucję sprzętu IT. Zaprezentowane odpowiedzi przedstawiają opinie firm zajmujących się dystrybucją sprzętu IT.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *