Usługi telekomunikacyjne dla biznesu i rynku operatorskiego warte 14 mld zł

rynek-telekomunikacyjny-B2B

This post is also available in: English

Według najnowszych danych PMR, wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu B2B i operatorskiego w Polsce w 2019 r. wyniosła 14,3 mld zł. W trzech ostatnich latach rynek poruszał się w trendzie bocznym, z tendencją ku stabilizacji. Pomaga podwyżka cen usług komórkowych i ISP.

Stabilizacja na rynku detalicznym

Według najnowszych danych PMR, wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu B2B i operatorskiego w Polsce w 2019 r. wyniosła 14,3 mld zł. W trzech ostatnich latach rynek poruszał się w trendzie bocznym, z tendencją ku stabilizacji. Odpowiada za to przede wszystkim sytuacja na detalicznym rynku telekomunikacyjnych usług dla biznesu, gdzie operatorzy wdrażają strategię podwyżek cen w zamian za szerszy zakres oferowanych usług. Trend ten widoczny jest w segmentach telefonii komórkowej i usług dostępu do internetu. Poprawie uległa również sytuacja w segmencie transmisji danych – rynek po siedmiu latach spadków, w 2019 r. ustabilizował się w wyniku rosnącej skali wykorzystywanych przez firmy pojemności teletransmisyjnych (wyższe wolumeny zakupów). Równolegle na cały rynek negatywnie oddziałuje segment hurtowy.

Podobnych tendencji na rynku PMR spodziewa się w kolejnych latach. Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku w latach 2020-2025 wyniesie 1,8%. Niemniej jednak PMR spodziewa się pewnych strat dla branży w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i niższymi projekcjami dla PKB, głównie w krótkim terminie. Paradoksalnie czynnik epidemiologiczny będzie miał również pozytywny wpływ na rynek.

Wyższe ARPU z usług mobilnych i dostępu do internetu

 PMR szacuje, że wartość rynku usług telefonii komórkowej dla segmentu B2B w 2019 r., po kilkuletnim trendzie spadkowym, doznał odbicia, rosnąc o 3% r/r. Odwrócenie trendu i ubiegłoroczny wzrost wartości rynku wynika przede wszystkim ze zmiany sytuacji w segmencie usług realizowanych w telefonie. Przy stałym wzroście liczby kart SIM niższa erozja wskaźnika ARPU z usług komórkowych w telefonie spowodowała wzrost przychodów operatorów z tego tytułu. Głównym trendem odpowiedzialnym za taką sytuację na rynku jest zmiana strategii operatorów w walce o klienta. Zdecydowaną rolę odgrywa już nie czynnik cenowy, a czynnik jakości świadczonych usług – klienci w zamian za wyższą cenę abonamentu otrzymują szerszy zakres świadczonych usług, głównie wyższe pakiety mobilnej transmisji danych. W myśl tej strategii operatorzy komórkowi wprowadzali wyższe cenniki usług komórkowych dla biznesu w latach 2018-2019. Podobnie jak na rynku masowym, wiąże się to z zapewnieniem sobie puli środków finansowych na pokrycie prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych (głównie budowy sieci 5G).

Rynek usług dostępu do internetu dla klientów biznesowych w Polsce w ostatnich dwóch latach notował średnioroczny wzrost na poziomie 3%. Pozytywna koniunktura rynkowa to efekt dwóch nakładających się na siebie trendów – stale rosnącej liczby abonentów usług dostępowych w segmencie B2B oraz zahamowania presji na obniżkę średnich przychodów na klienta i wzrostu cen za łącza dostępowe. W ramach strategii „więcej za więcej” operatorzy oddają do dyspozycji klienta łącza o wyższej przepustowości, w ramach wyższej stawki cenowej. Powodem drożenia rynku są przede wszystkim oferty internetowe skupione wokół modelu światłowodowego oraz zmodernizowanych łączy TVK. Ściśle koreluje to ze stroną popytową w segmencie B2B, gdzie firmy zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na łącza o wysokich parametrach, zdolnych obsłużyć rosnący wolumen przesyłanych danych

Trend wyższych cen z usług komórkowych i ISP będzie widoczny na rynku również w perspektywie sześciu kolejnych lat. Utrzyma się to w korelacji z wyższymi wolumenami przesyłanych danych w sieciach mobilnych i stacjonarnych.

Rozrastająca się infrastruktura P4 spowalnia przychody hurtowe MNO

 W latach 2018-2019 rynek hurtowych usług telekomunikacyjnych, po wzroście w 2017 r., po raz kolejny znalazł się w trendach spadkowych. W dwóch ostatnich latach za spadek wartości rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych odpowiedzialne są przede wszystkim segmenty telefonii stacjonarnej oraz hurtowej dzierżawy łączy. Neutralny jest praktycznie natomiast segment hurtowych usług komórkowych, który znajduje się w stagnacji, z lekką tendencją spadkową. Powodem takiej sytuacji są niższe przychody z hurtu wykazane przez Polkomtel w 2018 r. oraz odchodzenie P4 od korzystania z usług roamingu krajowego w ramach wynajmu infrastruktury od innych operatorów – efektem jest spadek hurtowych przychodów Orange, T-Mobile i Polkomtelu z tego tytułu w 2019 r.

Więcej informacji na temat rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu znajduje się w raporcie PMR: „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025″.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *