Trwa dobra koniunktura na rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce

Wartość polskiego rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w 2017 r. wzrosła o ponad 7%, do poziomu 6,9 mld zł. Transmisja danych odpowiada już za jedna piąta przychodów operatorów komórkowych.

Według szacunków PMR prezentowanych w raporcie „Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” przychody operatorów zaraportowane z tytułu świadczenia usług mobilnego dostępu do internetu odpowiadały za przeszło trzy czwarte (78%) wartości całego analizowanego rynku. Tym samym na poziomie nominalnym były one ponad trzykrotnie wyższe od wpływów wypracowanych w segmencie VAS. Niemniej jednak w ubiegłym roku skala wzrostu przychodów w obu segmentach praktycznie uległa wyrównaniu.

Na rosnącą wartość rynku mobilnego internetu w Polsce rzutują głównie pozytywne zmiany ilościowe oraz pozytywne trendy konsumenckie, w tym dynamicznie rosnąca konsumpcja danych na użytkownika. PMR całkowitą liczbę dostępów do mobilnego internetu w 2017 r. ocenia na 28 mln, co w skali roku oznacza wzrost na poziomie 15%. Wolumen rynku w ubiegłym roku napędzał jednak przede wszystkim segment transmisji danych w telefonach komórkowych, w którym liczba użytkowników internetowych przekroczyła poziom 20 mln (wzrost o 22% w skali roku). Jednym z głównych trendów, który przekłada się na wyraźny wzrost ilościowy w tej części rynku jest popularyzacja przez operatorów mobilnych usług „data” w telefonach oraz równolegle zwiększanie pakietów danych dostępnych w ofertach głosowych. W warunkach coraz lepszych parametrów jakościowych usługi powoduje to koncentrację końcowych użytkowników na transmisji danych w smartfonach i równolegle zmniejsza atrakcyjność usługi mobilnego internetu szerokopasmowego w modelu dedykowanym. W ocenie PMR liczba dedykowanych dostępów mobilnych w 2017 r. wzrosła zaledwie o 1%. Wbrew oczekiwaniom operatorów i prognozom sprzed roku nie udało się pokonać bariery 8 mln dostępów, co obecnie należy wskazywać jako punkt nasycenia rynku. Szansą na dalsze wzrosty jest rosnąca popularność ofert mobilnego internetu do użytku stacjonarnego, co jest czynnikiem, który wywiera presję na dostawców klasycznego broadbandu. Tendencja ta nie jest jednak na tyle silna, by mogła przełożyć się na pogłębioną erozję liczby abonentów korzystających z tradycyjnych rozwiązań stacjonarnych. Decyduje o tym kilka istotnych czynników, ale dla klasycznego broadbandu kartą przetargową są przede wszystkim lepsze parametry usługi, głównie ze wskazaniem na rozwiązania światłowodowe i aktywnie prowadzone inwestycje w tym zakresie, również poza dużymi miastami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *