Rynek usług IT ponownie na plusie

Ubiegłoroczny wzrost na rynku usług należy w całości przypisywać dobrej sytuacji w segmencie przedsiębiorstw prywatnych, które chętniej niż w poprzednich latach inwestują w IT. Firmy IT koncentrujące się na rynku zamówień publicznych napotykały w ubiegłym roku dalsze problemy.

Według szacunków PMR prezentowanych w raporcie „Rynek usług IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, wartość rynku usług IT w Polsce w 2017 r. osiągnęła poziom 12,3 mld zł. Oznacza to, że w ubiegłym roku nastąpiło przełamanie wyjątkowo złej sytuacji widocznej na całym rynku IT w 2016 r.


Zauważalnym trendem w polskich przedsiębiorstwach jest rozwój usług outsourcingu związany ze zmniejszaniem kosztów utrzymania własnej infrastruktury ICT. Jak wynika z tegorocznego badania PMR* wśród największych firm IT w Polsce, zdecydowana większość respondentów z optymizmem patrzy na perspektywy segmentu outsourcingu IT. Niemal ośmiu na dziesięciu (77%) badanych przedstawicieli firm stwierdziło, że w najbliższych dwóch latach zainteresowanie tego typu usługami wzrośnie. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę sytuacji w branży jest dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych i dostosowywanie się firm do nowych regulacji (takich jak Jednolity Plik Kontrolny, RODO).

Jednocześnie istotnym czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku usług IT w najbliższych latach pozostanie sytuacja w sektorze publicznym – działania administracji nakierowane na ograniczenie wydatków IT mogą sprawić, że w najbliższym czasie segment ten nie będzie przeznaczał na usługi informatyczne tak dużych kwot, jak miało to miejsce w latach sprzed kryzysu w 2016 r. PMR uważa, że w związku z rosnącą popularnością body leasingu i insourcingu, a także outsourcingu infrastruktury IT, w perspektywie kolejnych kilku lat może osłabnąć rola dużych firm opierających swoją działalność o wielomilionowe kontrakty (przede wszystkim na rynku public). Wskazuje się, że czas przepastnych budżetów na IT i niekończących się projektów dobiega końca. Dobrym przykładem w tym zakresie jest podpisana niedawno umowa na świadczenie usług wsparcia systemu KSI ZUS, której wartość jest o ponad połowę niższa od poprzedniego kontraktu na utrzymanie tego systemu.

* Badanie zostało zrealizowane w II kw. 2018 r. wśród ponad 300 największych firm IT w Polsce. Zrealizowano 100 pełnowartościowych wywiadów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *