Rynek pracy IT – najwyższy wzrost zarobków poza Warszawą

This post is also available in: English

Bezpośrednio rosnące zapotrzebowanie i jednocześnie ograniczona podaż specjalistów IT powoduje narastającą presję płacową w branży. Pensje pracowników IT są dwukrotnie wyższe niż w całej gospodarce i z roku na rok notują coraz wyższe wzrosty. Pomimo tego, że najwyżej wynagradzani są specjaliści pracujący w Warszawie, szybciej niż w stolicy rosną wynagrodzenia informatyków w innych miastach.

Z uwagi na rynek pracownika w branży IT i wyraźną presję płacową informatyk jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce. Według danych opublikowanych w nowym raporcie PMR „Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto specjalistów IT w Polsce w 2017 r. wyniosła blisko 10,4 tys. zł i była większa od analogicznego wskaźnika rok wcześniej o przeszło 700 zł. Dla porównania, w 2016 r. przyrost netto zarobków IT kształtował się na poziomie blisko 600 zł brutto. Płace w IT są więc wyraźnie wyższe niż w całej gospodarce – w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 4,27 tys. zł.

Wynagrodzenia IT są mocno zróżnicowane w zależności od wielu czynników, w tym przez poziom specjalizacji i kompetencji pracownika oraz zajmowane stanowisko. Na wyższe zarobki mogą liczyć przede wszystkim eksperci z kilkuletnim doświadczeniem w branży, posiadający wąskie lub najbardziej poszukiwane na rynku specjalizacje.

Płace specjalistów IT mocno różnią się także na poziomie regionów. Najlepiej wynagradzane są osoby zatrudnione w największych polskich ośrodkach miejskich – kolejno w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu (11,3-12,8 tys. zł brutto miesięcznie). Niemniej jednak, o ile Warszawa nadal pozostaje najdroższym ośrodkiem IT, to na najwyższy przyrost płac mogą liczyć specjaliści pracujący w innych miastach. Wpływa na to postępujący rozwój i konwergencja rynku IT na poziomie regionów i w związku z tym jego decentralizacja i rosnące znaczenie lokalizacji poza stolicą. Poza tym, najwyższy pułap wynagrodzeń IT w Warszawie, potencjał kadrowy w sektorze IT oraz wysoki stopień rozwoju technologicznego ograniczają skalę presji płacowej w stolicy. Ze statystyk płacowych PMR wynika, że w 2017 r. w ujęciu nominalnym najszybciej rosły pensje pracowników IT we Wrocławiu, w Krakowie oraz Poznaniu, przewyższając tempo wzrostu wynagrodzeń w Warszawie średnio o 100 zł brutto. W ubiegłym roku wyższych podwyżek płac doświadczyli również specjaliści IT z Trójmiasta oraz Szczecina. Skala wzrostu wynagrodzeń specjalistów IT zatrudnionych w podanych lokalizacjach  podyktowana jest ich silną pozycją rozwojową. Szczególnie istotne są w tym względzie coraz liczniejsze inwestycje zagraniczne, zarówno na rynku IT, jak i poza nim. Do lokalizacji innych niż centralna, inwestorów przyciąga mniejsza konkurencja i niższa rotacja kadr. W kontekście rosnącego poziomu wynagrodzeń IT ma to znaczenie dwutorowe – z jednej strony lokowane na polskim rynku inwestycje międzynarodowe zwiększają liczbę wolnych wakatów dla informatyków i podnoszą presję płacową, z drugiej natomiast istotne jest oddziaływanie trendu, w którym wynagrodzenia oferowane pracownikom IT są wyższe w przypadku firm z przewagą kapitału zagranicznego.

W ocenie PMR w perspektywie sześciu kolejnych lat presja na wzrost wynagrodzeń IT powinna jednak stopniowo słabnąć. Wpłynie na to coraz bardziej zacierająca się różnica w poziomach wynagrodzeń IT w Polsce oraz innych krajach jako efekt stabilizacji płac zagranicą oraz wzrostu zarobków na rynku lokalnym. Trend ten będzie widoczny odpowiednio na poziomie poszczególnych miast – w największym stopniu presją płacowa obniży się w miastach, w których obecnie podwyżki wynagrodzeń IT są najwyższe – głównie w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *