Rynek ICT w Polsce wzrośnie o 1,2% w 2017

W wartym blisko 87 mld zł krajowym rynku ICT trzy czwarte stanowią usługi, podczas gdy na sprzedaż sprzętu przypada jedna czwarta. Dominuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych, ale stosunek wydatków na telekomunikację do wydatków na IT sukcesywnie maleje.

Według najnowszych prognoz PMR, w 2017 r. wartość polskiego rynku ICT, rozumianego jako suma wydatków na rynku telekomunikacyjnym i IT, wzrośnie o 1,2% do 86,7 mld zł. Rynek będzie odrabiał straty z 2016 r., będące przede wszystkim efektem załamania na rynku zamówień publicznych i spadku przychodów operatorów komórkowych.

Udział rynku IT w całkowitej wartości rynku ICT w kraju od trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 35%. Podobnie wygląda sytuacja ze stosunkiem wydatków na telekomunikację do wydatków na IT w kraju, które od trzech lat wynoszą ok. 1,8:1. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w obu przypadkach trend długookresowy jest na korzyść branży IT – dla porównania, 10 lat temu dwa wspomniane wyżej wskaźniki miały wartość odpowiednio: 27% i 2,6:1.

Celem ilustracji trendów w szerszej skali prezentujemy struktury uwzględniające również wydatki na usługi telekomunikacyjne, jak również sprzęt telekomunikacyjny i sieciowy. W tak zdefiniowanej strukturze rynku na sprzęt i urządzenia przypada jedna czwarta wydatków, natomiast trzy czwarte generują usługi, zakup aplikacji i oprogramowania. Głównym segmentem, który podnosi zdecydowanie wynik sprzedaży usług są usługi telekomunikacyjne, a szczególnie telefonia komórkowa.

Z tegorocznych badań PMR wynika, że największą barierą związaną z inwestowaniem w IT jaką napotykają działy IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach w kraju jest wysoki koszt inwestycji. Jest to czynnik wskazywany od lat jako kluczowy, niezależnie od wielkości firmy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie widać zmiany w tym zakresie. Tym bardziej, że najważniejszym źródłem finansowania inwestycji IT dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorstw pozostają środki własne.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *