Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce wart ponad 1,5 mld zł w 2018 roku

cyberbezpieczenstwo

Rosną wydatki polskich firm na cyberbezpieczeństwo. W tym roku wartość rynku przekroczy 1,5 mld zł, a cały ekosystem rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach to ponad trzykrotnie więcej.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2022” polski rynek cyberbezpieczeństwa w 2017 r. był wart blisko 1,3 mld zł. W roku 2018 wartość rynku przekroczy 1,5 mld zł. Rynek powrócił do dwucyfrowej dynamiki widocznej już w roku 2015. W ciągu ostatnich siedmiu lat rynek cyberbezpieczeństwa zyskał ponad 500 mln zł, a dynamika, pomimo stagnacji w roku 2016, wynosiła średnio 8% w skali roku.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku przyjęcia najszerszej możliwej definicji, wartość rynku uległaby skokowemu zwiększeniu. Uwzględnienie jedynie wpływów ze sprzedaży pamięci masowych, rozwiązań backupu i archiwizacji podwoiłoby wartość rynku. Z szacunków PMR wynika, że całkowita wartość rynku centrów danych to ponad 1,5 mld zł, z czego przynajmniej część przypada na usługi, które można powiązać z zapewnieniem bezpieczeństwa firmowej infrastruktury, a niektórzy dostawcy twierdzą, że tak naprawdę należałoby uwzględnić cały rynek data center. Do tego dochodzą rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, sprzęt i systemy CCTV, zasilanie gwarantowane, itd. Ponadto, usługi informatyki śledczej i odzyskiwania danych. Tak najszerzej zdefiniowany rynek to – według PMR – już wyraźnie ponad 5 mld zł w skali roku.

Z rozmów analityków PMR z dostawcami wynika, że struktura rynku cyberbezpieczeństwa z podziałem analogicznym do całego rynku IT w Polsce (dominacja sprzętu) nie do końca oddaje specyfikę zakupów rozwiązań bezpieczeństwa. Zdaniem dostawców, w praktyce dużo większe znaczenie ma podział funkcjonalny, a niekoniecznie model, w jakim zabezpieczenie w określonym obszarze jest realizowane. Dzieje się tak dlatego, że rozwiązania sprzętowe są nierzadko wprost substytucyjne dla realizujących dokładnie te same zadania rozwiązań aplikacyjnych. Producenci antywirusów przekonują, że filtry antyspamowe czy firewall w przypadku segmentu MŚP w kraju to obecnie niemal w 100% rozwiązania aplikacyjne. Natomiast urządzenia dedykowane albo wielofunkcyjne klasy UTM przejmują te zadania w dużych organizacjach i instytucjach. Do tego dochodzi popularyzacja chmury publicznej. W przypadku największych dostawców możliwy jest nawet zakup rozwiązań typowo sprzętowych (np. NGFW) jako usługi, identycznie jak dokonuje się zakupu instancji serwerowych.

W przypadku tak zdefiniowanej struktury, polski rynek różni się od światowego wysokim udziałem rozwiązań sieciowych i tych do zabezpieczeń końcówek, które firmy wdrażają i same administrują. Relatywnie niski jest natomiast nadal udział usług zarządzanych.

Na potrzeby raportu dotyczącego cyberbezpieczeństwa firma PMR przeprowadziła dedykowane badanie na dużej próbie blisko 1000 przedsiębiorstw działających w Polsce. Jednym z tematów poruszanych w badaniu była struktura wydatków i budżety IT firm, w tym m.in. wydatki na cyberbezpieczeństwo. W roku 2017 r. wzrost budżetu na ten cel zadeklarowało 30% dużych i 20% średnich przedsiębiorstw w Polsce. Z badań PMR wynika, że w zdecydowanej większości największe podmioty w kraju już teraz korzystają z podstawowego typu zabezpieczeń, w przypadku których poziom penetracji sięga 100%. W wielu obszarach widać wyraźny postęp i zdecydowaną zmianę nastawienia firm, na przykład w porównaniu do analogicznych badań realizowanych w roku 2013. W związku z RODO widać większą chęć do szkolenia własnych pracowników i opracowania polityki bezpieczeństwa. W najnowszej edycji badania dużych firm w zasadzie trudno wskazać respondenta, który stwierdziłby, że w obszarze cyberbezpieczeństwa nie będą podejmowane żadne działania.

Z badań i analiz PMR wynika ponadto, że do głównych czynników oddziałujących na polski rynek cyberbezpieczeństwa obecnie należą:

  • regulacje prawne (w ostatnim czasie przede wszystkim RODO)
  • proces stopniowej zmiany świadomości odbiorców końcowych w zakresie wagi korzystania z rozwiązań cyberbezpieczeństwa
  • postawa kadry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach i rosnące kompetencje
  • działania marketingowo-edukacyjne dostawców
  • coraz większa liczba nowych zagrożeń
  • doniesienia medialne o atakach
  • rosnąca penetracja internetu i coraz większa ilość przetwarzanych danych
  • rozwój rynku handlu internetowego
  • sytuacja makroekonomiczna.

Uwagi metodologiczne

Badanie odbiorców rozwiązań cyberbezpieczeństwa zostało przeprowadzone w III kw. 2017 r. ze studia CATI PMR w Krakowie. W badaniu wykorzystano losową, warstwową próbę firm zatrudniających, 10-49, 50-249 oraz co najmniej 250 pracowników. W badaniu nie uwzględniono stowarzyszeń, służb mundurowych i administracji publicznej. W sumie zrealizowano 983 pełnowartościowe wywiady (302 wywiady z małymi firmami, 334 ze średnimi oraz 347 z dużymi). Respondentami w badanych przedsiębiorstwach były osoby najlepiej orientujące się w sprawach wykorzystywanych rozwiązań w obszarze IT i telekomunikacji w firmie. Dużą liczbę wywiadów przeprowadzono także z osobami zajmującymi najwyższe stanowiska kierownicze (np. dyrektor finansowy, prezes, wiceprezes) w badanych firmach.

Pełne wyniki badania, strukturę rynku, szczegółowe dane i prognozy z uwzględnieniem poszczególnych segmentów, jak również profile dostawców działających na polskim rynku, można znaleźć w najnowszej edycji raportu PMR Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2022.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *