Płatności direct billing równoważą straty operatorów na rynku SMS premium

Jednym z wniosków płynących z najnowszego raportu PMR „Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” jest to, że rozwiązanie direct billing stwarza realną szansę na dalszą, mocną pozycję operatorów komórkowych w rynku mikrotransakcji w warunkach tracących z czasem na znaczeniu wiadomości SMS. Rosnące wykorzystanie usługi direct billing pozytywnie rzutuje na całą wartość rynku mobilnych usług dodanych w Polsce.

Według PMR pozytywna koniunktura nadal utrzymuje się na rynku mobilnych usług dodanych, który w 2017 r. osiągnął wartość przeszło 1,5 mld zł, o ponad 6% wyższą niż rok wcześniej. Wzrosty na rynku podyktowane są przychodami operatorów komórkowych głównie z obsługi marketingu mobilnego SMS, udziału w dystrybucji mobilnej muzyki oraz pośrednictwa w sprzedaży dóbr cyfrowych za pomocą płatności direct billing.

W ubiegłym roku doszło natomiast do załamania wartości rynku w segmencie opartym o płatności SMS premium rate, mimo wyraźnych wzrostów w segmencie gier i aplikacji. Równolegle widoczna jest tendencja spadkowa na rynku w ujęciu wolumenowym. Płatności SMS premium tracą na znaczeniu zarówno po stronie konsumentów, jak i integratorów oraz podmiotów obsługujących mikropłatności. Preferowane są rozwiązania, które są bezpieczniejsze, charakteryzuje je mniejszy współczynnik reklamacji, większa czytelność warunków ponoszenia kosztów transakcji oraz niższa marża należna operatorowi płatności. W ostatnim czasie szczególną popularność w rynku mikropłatności zyskuje wspomniana usługa direct billing. Pozom marży należnej operatorom komórkowym za obsługę płatności tą metodą zawiera się w przedziale 30-50%. Dla porównania prowizja operatorów mobilnych za obsłużenie jednego SMS-a premium jest relatywnie sztywna i wynosi ok. 50%. Pomimo niższej marży, wpływy operatorów komórkowych z usługi direct billing docelowo mają charakter kompensacyjny względem wpływów z płatności przez SMS premium. Wyższe średnie wartości transakcji w ramach direct billing równoważąco wpływają na przychody telekomów, nawet jeśli wolumenowo wysyłka SMS-ów o podwyższonej płatności w dalszym ciągu dominuje. Rosnące znaczenie direct billing wywiera więc ogólnie pozytywny wpływ na wartość rynku mobilnych usług dodanych w sieciach komórkowych.

Dodatkowe ograniczenia dla rynku płatności przez SMS premium narzucają uwarunkowania prawno-regulacyjne – implementacja rozporządzenia RODO oraz nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne w 2018 r. przełożą się na rekordowy spadek jego wartości (ok. 13%). Rozporządzenie RODO przyniesie operatorom straty również w segmencie marketingu mobilnego SMS.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *