Cena kluczowym parametrem przy wyborze dostawcy data center w Polsce

Cena, a właściwie całkowity koszt posiadania usługi, to główny czynnik determinujący wybór dostawcy data center w Polsce. Znaczenie odgrywa również lokalizacja obiektu, posiadana certyfikacja, jak również referencje i rekomendacje.

Z przeprowadzonego przez PMR w 2017 r. badania na próbie ponad 600 dużych i średnich firm w Polsce, wynika, że zdecydowanie najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy zewnętrznego centrum danych jest całkowity koszt posiadania usługi. Przedstawiciele siedmiu na dziesięć badanych przedsiębiorstw wymieniali koszt posiadania usługi w trójce najważniejszych czynników. Co trzecie badane przedsiębiorstwo uznało, że to właśnie cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy. Natomiast czynnikiem, który ma właściwie marginalne znaczenie podczas podejmowania decyzji o wyborze dostawcy data center jest, podobnie jak sama cena energii, współczynnik PUE. Jest to o tyle zaskakujące, że PUE wpisane w umowie najczęściej determinuje koszt energii dla odbiorcy. Koszty energii w przypadku na przykład kolokacji mogą stanowić około połowy miesięcznego rachunku. PUE przekłada się tym samym wprost na finalny koszt posiadania usługi. Nie zmienia to faktu, że odbiorcy po prostu nie postrzegają PUE w ten sposób i nie wiążą go wprost z ceną.

Gdyby przedsiębiorcy mieli znów wybierać zewnętrznego dostawcę centrum danych, to kierowaliby się podobnymi kryteriami. Okazuje się jednak, że uwaga przywiązywana do kosztów znacząco by się zmniejszyła, natomiast ciągle byłby to najważniejszy czynnik wyboru. Istotnymi czynnikami pozostałyby rekomendacje, certyfikacja obiektu oraz jego parametry techniczne. Dla jednej trzeciej przedsiębiorstw ważne byłyby warunki SLA.

W sześciu na dziesięć badanych średnich i dużych firm stwierdzono, że posiadanie certyfikatu obiektu ma wpływ na wybór dostawcy zewnętrznego centrum danych. W co siódmym przedsiębiorstwie (14%) uznano go za kluczowy parametr.

Warto zauważyć, że średnie przedsiębiorstwa przywiązują mniejszą wagę do certyfikacji obiektu niż duże firmy – dla 14% z nich ten czynnik ma największe znaczenie. Jak wynika z badania, dwie piąte firm byłoby skłonnych zapłacić wyższą cenę za usługi data center, które posiada certyfikat najwyższego standardu bezpieczeństwa.

Pełne wyniki badania, strukturę rynku obejmująca 35 największych dostawców, najnowsze dane i prognozy można znaleźć w tegorocznej edycji raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *