30% wzrost rynku cloud computing w Polsce

rynek-cloud-computing-w-Polsce

This post is also available in: English

Polski rynek usług w chmurze rośnie bardzo dynamicznie. Jego wartość przekroczyła już wyraźnie 1 mld zł. Konieczność przetwarzania coraz większej liczby danych i poszukiwanie elastyczności przez firmy to główne czynniki wpływające na rynek. Chmura w polskich realiach to głównie model hybrydowy i mieszany.

Wartość i dynamika rynku

Według najnowszych danych PMR, opublikowanych w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” wartość rynku cloud computing w Polsce w 2018 r. urosła w tempie wyższym niż nasze ubiegłoroczne prognozy. Dynamika, po okresie dwóch lat poniżej 30% wzrostu, znów przekroczyła ten próg i ostatecznie wyniosła 31%, a wartość rynku po raz pierwszy była większa niż 1 mld zł. Trzeba podkreślić, że jest to, według naszej definicji, w 100% rynek B2B. Wzrost rynku cloud computingu w Polsce jest następstwem szeregu czynników. Na zwiększenie jego popularności wpływają jednak niezmiennie głównie te pochodzące ze sfery finansowej (inny sposób rozliczania usług chmurowych z uwagi na zakup usług a nie licencji) oraz biznesowej (większa elastyczność prowadzenia biznesu). Bardzo istotny jest również aspekt bezpieczeństwa.

Preferencje największych firm w zakresie typów wykorzystywanej chmury pozostają niezmienne. Podobnie zresztą jak funkcja i zakres stosowania rozwiązań chmurowych. Najpopularniejszym typem pozostają usługi chmury prywatnej, z których korzysta ponad dwie trzecie firm. Rośnie sukcesywnie znaczenie chmury publicznej. W przypadku dużych firm w chmurze publicznej funkcjonują jednak najczęściej zasoby peryferyjne i te, które nie zawierają danych wrażliwych. Z najnowszych badań PMR wynika, że różne formy hybrydy chmury i własnych zasobów to najczęściej stosowany model, z którego korzysta 85% podmiotów. Co szósta firma decyduje się na wykorzystanie tylko środowiska chmurowego.

Czynniki wpływające na rynek

Z badania przeprowadzonego na próbie 100 największych firm IT w Polsce w II kw. 2019 r. wynika, że największy wpływ na rynek cloud computing w Polsce ma ilość przetwarzanych danych. 3 na 10 firm z branży IT twierdzi, że jest to najważniejszy czynnik. Równie ważne wydaje się być poszukiwanie elastyczności przez firmy, na co – jako na najważniejszy czynnik – wskazuje 26% badanych przedsiębiorstw. Mniej ważnymi czynnikami (lecz nadal o średniej powyżej 5, mierzonej na skali od 1 do 8) mającymi wpływ na rynek cloud computing w Polsce są poszukiwanie oszczędności przez firmy oraz bezpieczeństwo informacji.

Prognozy

Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce wskazują na bardzo dynamiczny wzrost w kolejnych sześciu latach. Wszyscy trzej czołowi globalni dostawcy, tj. Amazon Web Services, Microsoft Azure, i Google Cloud Platform (GCP) mają podobne strategie: dostarczać podstawowe usługi chmury obliczeniowej i przechowywania danych, aby następnie oferować usługi zaawansowane i na nich budować przewagę konkurencyjną. Podobny model będą kontynuować na polskim rynku.

Spośród graczy hyperscale działających na rynku, najdynamiczniej, naszym zdaniem w obszarze usług chmurowych będą rosnąć Google i Microsoft. GCP zdecydował się na strategiczny krok i wejście na poważnie z usługami i infrastrukturą na rynek polski. W 2019 r. zyskał też dwóch poważnych partnerów, mających wspierać sprzedaż (Orange i OChK) i dynamiczny wzrost bazy polskich klientów. Microsoft ma bardziej ugruntowaną pozycję i jest obecny na lokalnym rynku od lat, a jego partnerzy przede wszystkim skupiają się na sprzedaży rozwiązań Office 365 i Azure. Równolegle, widać rosnącą liczbę wdrożeń i migracji do chmury AWS w Polsce, a prognozy mówią o jeszcze większym wzroście.

Z drugiej strony, odbiorcy usług zewnętrznych, w tym również chmury, coraz częściej zabezpieczą się, korzystając z usług różnych dostawców. W efekcie, będzie rosło znaczenie środowisk hybrydowych i typu multi-cloud, jak również usług doradczych, wdrożeniowych czy integracyjnych w obszarze cloud computingu. Może być to szansa dla dostawców usług działających lokalnie, jak również dystrybutorów zapewniających dostęp do rozwiązań chmurowych różnych dostawców.

Więcej informacji na temat rynku cloud computing w Polsce znajduje się w raporcie PMR: Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *