Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

uścisk dłoni

This post is also available in: English

Już od 21 grudnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowe przepisy odnośnie prawa telekomunikacyjnego. Planowana zmiana jest wynikiem przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Zmiany na korzyść odbiorców

Nowe przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który wprowadza kilka istotnych zmian. Zdaniem ustawodawcy regulacje mają na celu zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, które często są słabszą stroną przy zawieraniu umowy z danym operatorem.

Do najważniejszych zmian, z perspektywy klientów, należy umożliwienie zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Według wcześniejszych przepisów klient mógł rozwiązać ją wyłącznie w formie papierowej. Nowe przepisy dają możliwość rozwiązania umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza, który nie wymaga od nas nawet wychodzenia z domu oraz bezpośredniego kontaktu z operatorem – co w obecnej sytuacji stanowi duże ułatwienie. W przypadku nowych przepisów operator musi również powiadomić klienta o otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z usług oraz jego potwierdzenia. W praktyce umożliwi to ustąpienie z oferty z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej u innego dostawcy.

Kolejna istotna zmian to uniemożliwienie operatorowi telekomunikacyjnemu automatycznego przedłużania umowy bez wiedzy klienta. Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej wprowadza obowiązek, nie później niż 30 dni przed upływem umowy, informowania klienta o takim działaniu. Oprócz samego powiadomienia o przedłużeniu świadczenia usług, operator musi również poinformować o możliwym sposobie rozwiązania umowy.

Nowe prawo chroni również przed niechcianymi usługami

Na operatorów telekomunikacyjnych nałożono również obowiązek pobierania zobowiązań wyłącznie za usługi zawarte w umowie. Rozwiązanie to chroni klientów przed kosztem uruchomienia dodatkowych usług oraz wyłączeniem kosztów rozwiązań gwarantowanych w istniejących umowach. Dodatkowo raz w roku operator będzie zobowiązany do przekazania informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych.

Ciekawą opcją jest również umożliwienie monitorowania zużycia usługi. Od 21 grudnia br. każdy klient będzie miał możliwość sprawdzenia faktycznego wykorzystania usługi, które może być pomocne zwłaszcza w przypadku kontroli zużycia pakietów internetowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *