Zakaz używania telefonów na przejściach dla pieszych

This post is also available in: English

Pod koniec listopada 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza zmiany w prawie o ruchu drogowym. Proponowane przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Nowe przepisy

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym. Wprowadza ona dość znaczne zmiany, zarówno dla kierowców jak i pieszych. Jednym z nowych obowiązujących przepisów jest regulacja odnośnie zakazu z korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na przejściu dla pieszych. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie uwagi oraz obserwacji sytuacji pieszego na jezdni.

Zakaz używania smartfonów na przejściu dla pieszych to nie jedyne rozwiązanie w nowej ustawie. Obecne przepisy nakładają na kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pieszym znajdujących się już na pasach. Nowe prawo, obok aktualnie istniejących przepisów nakłada na kierowcę obowiązek ustąpienia  pierwszeństwa pieszemu, dopiero wchodzącemu na przejście. Nowe rozwiązanie zmusi kierowców nie tylko do uważnej obserwacji przejścia dla pieszych, ale także  obserwacji jego otoczenia.

Kluczowe bezpieczeństwo

Kolejnym przepisem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach jest jednolita strefa ograniczenia prędkości niezależnie od dnia i pory dnia. Ustawa przewiduję ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.