Zakaz używania telefonów na przejściach dla pieszych

telefon-mężczyzna-tramwaj

This post is also available in: English

Pod koniec listopada 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza zmiany w prawie o ruchu drogowym. Proponowane przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Nowe przepisy

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym. Wprowadza ona dość znaczne zmiany, zarówno dla kierowców jak i pieszych. Jednym z nowych obowiązujących przepisów jest regulacja odnośnie zakazu z korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na przejściu dla pieszych. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie uwagi oraz obserwacji sytuacji pieszego na jezdni.

Zakaz używania smartfonów na przejściu dla pieszych to nie jedyne rozwiązanie w nowej ustawie. Obecne przepisy nakładają na kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pieszym znajdujących się już na pasach. Nowe prawo, obok aktualnie istniejących przepisów nakłada na kierowcę obowiązek ustąpienia  pierwszeństwa pieszemu, dopiero wchodzącemu na przejście. Nowe rozwiązanie zmusi kierowców nie tylko do uważnej obserwacji przejścia dla pieszych, ale także  obserwacji jego otoczenia.

Kluczowe bezpieczeństwo

Kolejnym przepisem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach jest jednolita strefa ograniczenia prędkości niezależnie od dnia i pory dnia. Ustawa przewiduję ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

 

Podobne wpisy

Jeden komentarz

  1. Przepis mówi o ograniczeniu możliwości obserwacji – a więc obserwowania, przyglądania się temu co na drodze (nie chodzi o zakazanie kierowcom rozmów przez zestawy głośnomówiące). – Proszę pana/pani nie wolno rozmawiać przez telefon na przejściu… – A czy wolno zatrzymać w trybie zatrzymania obywatelskiego (art. 243 k.p.k.) funkcjonariusza przekraczającego uprawnienia (art. 231 k.k.)? – Nie wolno. (Art. 107 kodeksu wykroczeń: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany) Działanie sprzeczne z prawem, u podstaw którego leżały osobiste urazy funkcjonariuszy państwowych, nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa (wyrok SN z dnia 8 listopada 2005 r., I CK 201/05). W pozostałych przypadkach funkcjonariusz odpowiada obok Skarbu Państwa, w tym za naruszenie dóbr osobistych (wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 407/13)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *