Wpływ Covid-19 na cyfryzację MŚP w Polsce

This post is also available in: English

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Bankiem Światowym przeprowadziła badanie, które pokazuje wpływ koronowirusa na MŚP w Polsce. Według danych zawartych w raporcie „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, jedna trzecia firm w Polsce zwiększyła wykorzystanie platform cyfrowych z uwagi na kryzysową sytuację.

Średnie firmy z lekką przewagą

Pandemia koronawirusa oraz związane z nią ograniczenia sprawiły, że organizacje zostały zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań w celu nawiązania jak najlepszych relacji z klientem. Według najnowszego raportu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, od początku pandemii blisko jedna trzecia (32%) firm z sektora MŚP zwiększyła wykorzystanie narzędzi cyfrowych, a 18% firm zdecydowało się na inwestycje w nowe rozwiązania, takie jak zakup nowego sprzętu lub oprogramowania. Dzięki cyfryzacji co piąte przedsiębiorstwo dostosowało swoją ofertę produktową i usługową.

Analizując różne segmenty rynku, średnie przedsiębiorstwa tylko w niewielkim stopniu deklarowały szersze wykorzystanie platform cyfrowych w związki z Covid-19 niż małe i mikro organizacje. W przypadku średnich firm odsetek ten wyniósł 37%, natomiast w małych i mikro przedsiębiorstwach odpowiednio 35% i 32%. Patrząc na inwestycje, różnica jest jeszcze mniejsza. Odsetek MŚP, które zwiększyły inwestycje w okresie pandemii wyniósł 19%, a w przypadku mikro przedsiębiorstw 17%.

Przemysł w tyle

Z uwagi na pandemię Covid-19 firmy handlowe i usługowe w dużo większym stopniu zwiększyły poziom digitalizacji w porównaniu z firmami przemysłowymi. W przemyśle tylko jedna na pięć firm zwiększyła wykorzystywanie narzędzi cyfrowych (w przypadku usług i handlu 36%) i zaledwie 11% z nich dokonało nowych inwestycji cyfrowych (w handlu 22%, usługach 18%). W przypadku handlu duże znaczenie ma segment e-commerce, który w związku z kryzysem Covid-19 doznał prawdziwego rozkwitu. Bezpośrednio rzutuje to na wykorzystanie i inwestycje w narzędzia cyfrowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *