Vmware: Praca zdalna nie jest już korzyścią a obowiązkiem

biuro

This post is also available in: English

Od czasu wybuchu pandemii większość pracodawców oraz pracowników dołożyła wszelkich starań aby zapewnić pełne funkcjonowanie organizacji na poziomie z przed wprowadzenia ograniczeń. Jednak z ostatniego badania firmy Vmware wynika, że odsetek pracowników uważających pracę zdalną za wymóg, a nie dodatkową korzyść wzrósł o 41%.

Nowe podejście

Bez wątpienia pandemia Covid-19 zmieniła tradycyjny model funkcjonowania wielu organizacji na świecie, a przejście z stacjonarnego modelu pracy na tryb zdalny dla pracowników nie zawsze oznacza dodatkowe korzyści. Z najnowszego badania ,,The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce” firmy VMware wynika, że dla 41% badanych z regionu EMEA praca zdalna jest uznawana za dodatkowy wymóg. Widać to szczególnie wśród pokolenia X gdzie wzrost wyniósł 53%. Z drugiej strony, z punktu widzenia stanowisk kierowniczych, największym problemem (41%) związanym z pracą zdalną jest to, że zespoły pracowników nie będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Badanie firmy Vmware objęło również Polskę. Dla ponad 80% respondentów do niedawna możliwość pracy zdalnej w ich organizacji były wykorzystywanie w mniejszym stopniu, niż okazało się to możliwe. Polacy również dostrzegają pozytywne aspekty obecnej sytuacji. Ponad trzy czwarte badanych uważa, że dzięki pracy zdalnej ich work-life balance uległ poprawie. Z kolei 61% badanych twierdzi, że możliwość pracy zdalnej dała im większą szanse do zabrania głosu podczas wideokonferencji niż podczas spotkań w czasie pracy stacjonarnej. Połowa badanych  uważa również dobrze przystosowała się do pracy zdalnej. Na tle innych krajów, Polska wypada dobrze w radzeniu sobie ze stresem w obecnej sytuacji. Tylko 27% respondentów w Polsce w porównaniu do 32% w regionie EMEA uważa, że odczuwa większą presję w związku z przejście na zdalny tryb pracy.

Praca zdalna VMware PL

Zdalne zarządzanie

IT nie jest już uważane za czynnik hamujący dla rozproszonych środowisk pracy, w których standardem jest możliwość pracy zarówno z centrali czy lokalnego biura, jak też z domu, innych lokalizacji czy nawet „w ruchu”. Tylko jedna trzecia (33%) ankietowanych wierzy, że ich IT nie jest przystosowane do zarządzania zdalną siłą roboczą.

Raport „The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce” opiera się na ankiecie, sponsorowanej przez VMware, przeprowadzonej wśród 2850 respondentów z regionu EMEA. Spośród 12 przebadanych krajów, 150 respondentów pochodziło z Polski.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *