Vectra nowym inwestorem Multimediów Polska oraz nowym liderem na rynku telewizji kablowych

Vectra-Multimedia-Polska-transakcja-telewizja-kablowa

This post is also available in: English

Vectra sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji Multimediów Polska. W wyniku fuzji Grupa Vectra została nowym liderem na rynku telewizji kablowych z bazą abonencką na poziomie 1,7 mln. W co najmniej krótkiej perspektywie nie przewiduje się formalnego połączenia obu podmiotów. Oznacza to, że Multimedia Polska póki co zachowa swoją markę rynkową.

Grupa Vectra nowym liderem na rynku telewizji kablowych

Z końcem stycznia tego roku Vectra poinformowała o sfinalizowaniu transakcji zakupu 100% akcji Multimediów Polska. Tym samym spółka została największym operatorem kablowym w kraju, wyprzedzając pod tym względem wieloletniego lidera – UPC Polska. W wyniku transakcji Grupa Vectra będzie oferować usługi dla ponad 1,7 mln abonentów, obejmując zasięgiem 4,4 mln gospodarstw domowych. Dla porównania, baza abonencka UPC w Polsce oscyluje wokół 1,4-1,5 mln, a liczba obsługiwanych gospodarstw domowych to ok. 3,5-3,6 mln. Ceny transakcji nie ujawniono.

Marka Multimedia Polska nie zniknie z rynku

Z informacji pozyskanych przez Rzeczpospolitą wynika, że Grupa Vectra na ten moment nie przewiduje formalnego połączenia obu podmiotów. W co najmniej krótkim okresie obie spółki mają działać jak dotychczas, realizując własną działalność operacyjną. To oznacza, że marka Multimedia Polska nie zniknie z rynku. Strategią Vectry bazującą na transakcji Multimediów jest natomiast dostarczenie nowej wartości do obsługiwanej bazy klientów oraz zwiększenie skali działania w oparciu o jedną z największych infrastruktur telekomunikacyjnych w Polsce.

Transakcja obwarowana warunkami

Głównym warunkiem opisywanej fuzji, zgodnie z decyzją UOKiK, jest zbycie przez Vectrę części biznesu w ośmiu miastach, w tym umowy z abonamentami, celem zapewnienia równowagi konkurencyjnej na rynku. Innym warunkiem transakcji jest również umożliwienie obsługiwanym abonentom przez Vectrę bezkosztowej rezygnacji z usług telewizji lub dostępu do internetu w trzynastu miejscowościach. Wymogiem jest natomiast abonowanie tylu samych usług co w sieci Vectra.

Powyższe działania spowodują, że baza abonencka operatora ulegnie przesunięciu w dół – pojawia się tylko pytanie o skalę zjawiska. Równolegle konsekwentny rozwój sieci UPC może znów  zmienić rozkład sił na rynku kablowym i spółka spod marki Liberty Global wróci na pozycję lidera.

W tym kontekście warto jednak podkreślić, że warunek sprzedaży części biznesu przez Vectrę nie jest obostrzony czasowo. To może spowodować, że odsprzedaż abonentów innym sieciom może być trudna i przebiegać w wydłużonym terminie.

Koniunktura na rynku telewizji kablowych w Polsce

W ostatnich latach liczba abonentów płatnej telewizji w sieciach kablowych znajduje się w lekkich trendach spadkowych. Bazę abonencką kablówek kształtują dwa nakładające się na siebie trendy – odpływ klientów w segmencie telewizji analogowej i dzięki temu w dalszym ciągu rosnąca liczba klientów standardu cyfrowego. Pierwszy z trendów związany jest też z migracją części abonentów do telewizji naziemnej (lub ofert w innym standardzie niż kablowy, ale też rezygnacją z płatnych usług telewizyjnych w ogóle), dlatego ogólny bilans liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych jest ujemny.

Sytuacja na rynku telewizji kablowej w ujęciu wartościowym jest stabilna (z lekką tendencją spadkową) za sprawą wzrostu wartości segmentu usług cyfrowych. Za koniunkturę w tej części rynku odpowiada nadal rosnąca baza abonencka oraz mocne ARPU z usługi. Średnie przychody na klienta telewizji cyfrowej lekko rosną z uwagi na mniejszą presję cenową na rynku (trend walki o klienta kontentem) czy większą skłonność konsumentów do nabywania pakietów telewizyjnych premium (również poza standardową ofertą kanałów). Dodatkowo część operatorów rezygnuje z najniższych, najmniej opłacalnych w dystrybucji pakietów.

W kolejnych latach wskazane powyżej trendy w koniunkturze ilościowej i wartościowej rynku ulegną lekkiemu pogłębieniu. PMR prognozuje, że w latach 2019-2024 baza abonentów CATV będzie spadała średniorocznie (CAGR) o 2,5%. Dla porównania całkowita baza abonentów płatnej telewizji we wskazanym okresie będzie relatywnie stabilna (CAGR 2019-2024: -0,2%).

Telewizje kablowe nadal pozostają silnym elementem ekosystemu rynku płatnej telewizji

Pomimo negatywnej koniunktury na rynku CATV, co jest w dużej mierze pochodną sytuacji na całym rynku płatnej telewizji, operatorzy kablowi nadal pozostają silnym elementem tego ekosystemu (jedna trzecia wolumenu rynku płatnej telewizji ogółem). Szanse na dalszy rozwój dają telewizjom kablowym działania skoncentrowane na rozwoju technologicznym świadczonych usług telewizyjnych, rozwoju kontentu premium (kanały tematyczne premium – głównie sport i film, treści VOD) oraz konsolidacja rynkowa. A więc działania optymalizujące pozycję oraz konkurencyjność tych podmiotów na rynku, zarówno względem platform cyfrowych oraz niezależnych usług VOD. Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny telewizje kablowe inwestują w łącza światłowodowe (UPC, Vectra, INEA, Multimedia Polska) i tym samym ofertę telewizyjną IPTV. Działania obejmują nie tylko rozwój własnej infrastruktury, ale także akwizycje podmiotów działających bezpośrednio na rynku usług TV opartych o światłowody – ostatnie przejęcie SGT przez Vectrę.

W warunkach cord cuttingu oraz rozwoju treści telewizyjnych w stronę modelu VOD możliwości dalszego rozwoju pozostają praktycznie po stronie dużych podmiotów jak UPC, Vectra, INEA czy Multimedia Polska. Z kolei obecna sytuacja rynkowa powoduje zahamowanie rozwoju małych sieci, a nawet utratę klientów – i to nie tylko na rzecz dużych graczy na rynku CATV, ale także platform cyfrowych czy operatorów IPTV. Z drugiej strony duże podmioty jak UPC, Vectra czy Multimedia stanowią cenne aktywo dla operatorów mobilnych (i vice versa).

Więcej informacji na temat rynku telewizji kablowych w Polsce znajduje się w raporcie PMR: „Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *