Usługi telekomunikacyjne nie uniknęły inflacji

Usługi telekomunikacyjne

This post is also available in: English

Ceny usług telekomunikacyjnych poszły w górę, a według GUS wzrost wyniósł 4,8% w sierpniu w porównaniu rok do roku. Z kolei w stosunku do lipca 2021 r. ceny wzrosły o 0,9%. Obniżki można natomiast obserwować w przypadku sprzętu telekomunikacyjnego, który w sierpniu br. był o 6,7% tańszy niż w ubiegłym roku.

Blisko 5% wzrost cen usług telekomunikacyjnych

Rosnąca inflacja jest zjawiskiem obserwowanym ostatnio zarówno w Polsce, jak i na świecie, a w ujęciu rocznym poziom inflacji jest najwyższy od 20 lat. Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych zanotowały wzrost o 5,5% w sierpniu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, przy czym wzrost cen usług był na poziomie 6,6%, a cen towarów – 5,1%. W ujęciu miesięcznym ceny poszybowały w górę o 0,3%. O 0,6% wzrosły ceny usług, a o 0,2% – ceny towarów.

Ceny usług telekomunikacyjnych nie uniknęły inflacji, a według GUS wzrost wyniósł 4,8% w porównaniu do sierpnia 2020 r. Odmienną sytuację można zaobserwować w przypadku sprzętu telekomunikacyjnego, który w sierpniu 2021 r. był tańszy o 6,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ceny towarów spadły o 0,5% w porównaniu do lipca 2021 r.

Wysoka inflacja nie tylko w Polsce

Inflacja dotknęła również inne obszary, m.in. rynek żywności i paliw. Ceny żywności w sierpniu 2021 r. było o ok. 3,9% wyższe niż w 2020 r. Większy skok, bo aż o 6,6% zanotowały ceny nośników energią, a ceny paliw do transportu indywidualnego zwiększyły się o 28%. Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), należy pamiętać, że wzrost cen pojawia się również w innych krajach, np. w Niemczech, gdzie inflacja HICP wyniosła 3,4%. W samej strefie euro inflacja sięgnęła 3%. Według PIE wzrost cen będzie powoli hamował w kolejnych miesiącach, tak jak ma to obecnie miejsce w USA.

Wzrost cen w Polsce dotyka zdecydowanie szerszą gamę dóbr i usług niż w krajach Europy Zachodniej, a i inflacja jest tutaj również zdecydowanie wyższa. Ceny 47% produktów w koszyku HICP, który odnosi się do zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych, wzrosły o ponad 3,5%, a w przypadku 59% tempo to przekroczyło 2,5%. W strefie euro jedynie 18% produktów podrożało o 3,5%, a wzrost o 2,5% zanotowano w przypadku 32% produktów.

Podobne wpisy