UKE przedstawia plan na przyszły rok, a w nim długo oczekiwaną aukcje 5G

This post is also available in: English

Rozdysponowanie częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod na potrzeby wdrożenia sieci 5G ponownie znalazło się w celach Urzędu Komunikacji Elektronicznej na przyszły rok. W 2022 r. UKE zamierza także podjąć działania na rzecz zwiększenia dostępności usług telekomunikacyjnych, których efektem będzie dostęp ponad 70% gospodarstw domowych do internetu o minimalnej przepustowości 100 Mb/s.

Opóźniona aukcja 5G

Aukcja pasma 5G w Polsce zostanie przeprowadzona w 2022 r., takie plany przedstawił przynajmniej Urząd Komunikacji Elektronicznej. Początkowy termin przeprowadzenia rozdysponowania odpowiednich częstotliwości uniemożliwiła pandemia COVID-19, w późniejszym okresie barierą okazała się ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jednak wszystko na to wskazuje, że tym razem odbędzie się ona bez przeszkód. W planach na 2022 r. UKE znalazły się działania związane z przeprowadzeniem procedury selekcyjnej, która następnie pozwoli na wydanie odpowiednich decyzji rezerwacyjnych.

UKE zamierza również aktywnie rozwijać infrastrukturę telekomunikacyjną, która w głównej mierze przyczyni się do poprawy jakości usług internetowych. W 2022 roku, zgodnie z założeniami UKE, ponad 70% gospodarstw domowych w Polsce będzie mogło korzystać z łącza o minimalnej przepustowości 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach.

Wśród celów na 2022 r. UKE wymienia również zwiększoną kontrolę jakości świadczonych usług, budowanej dzięki konkursom Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego w latach 2014 – 2020. Kontrole będą dotyczyć m.in. spełnienia minimalnych parametrów jakościowych w sieciach NGA. W 2022 r. UKE przeprowadzi 96 takich testów, po 24 na kwartał. UKE chce także przeprowadzić szkolenia dla 7 tys. konsumentów, dotyczących bezpieczeństwa w internecie.

Podobne wpisy