UKE przedstawia najważniejsze cele na 2021 r.

kartka papieru - cele

This post is also available in: English

Urząd Komunikacji Elektronicznej na początku grudnia przedstawił najważniejsze cele do realizacji w roku 2021. Jednym z głównych zadań jest zapewnienie 2/3 gospodarstw domowych łączy na poziomie co najmniej 100 Mb/s.

Działania w ramach przyjętego programu

Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania. To jeden z głównych celów przedstawionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na 2021 r.  UKE chce aby do końca prognozowanego okresu, 66% gospodarstw domowych w Polsce mogło korzystać z dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza na poziomie co najmniej 100 Mb/s. Cel zakłada również możliwość jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach.

Podczas trwania realizacji tego celu, UKE zamierza przeprowadzić łącznie 96 zleconych kontroli (24 na kwartał). Temu procesowi mieli by zostać podani operatorzy odpowiedzialni za budowę sieci telekomunikacyjnych korzystający z funduszy UE. Kontrola miała by dotyczyć spełnienia minimalnych parametrów jakościowych w sieciach NGA, wybudowanych w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

5G na częstotliwościach z pasma 3,6 GHz

W drugiej części planu UKE znalazł się zapis odnośnie udostępnienie zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia sieci 5G. Według zaplanowanych zadań, w 2021 r. zostanie przeprowadzona procedura przyznania częstotliwości konkretnym operatorom telekomunikacyjnym. Nie podano jednak więcej szczegółów odnośnie daty przyznania rezerwacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *