UKE planuje regulację sektora kablowego

W I połowie stycznia br. UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych w zakresie kabli telekomunikacyjnych dla następujących podmiotów:

  • Netia
  • UPC Polska
  • Multimedia Polska
  • Vectra Investments
  • INEA
  • TOYA.

Zdaniem UKE regulacja sektora kablowego na rynku płatnej telewizji ma odgórnie wymusić na operatorach współpracę przy korzystaniu z infrastruktury pasywnej w budynkach (np. przyłącza w piwnicach, na klatkach schodowych, a także kabel wchodzący do mieszkania). Celem regulacji jest również przyspieszenie procedur blokujących rozwój skutecznej konkurencji na rynku – krótszy czas postępowań z wniosku operatorów o umożliwienie budowy infrastruktury. Planowane zmiany dla operatorów będą oznaczały również niższe nakłady inwestycyjne na infrastrukturę. Po stronie abonentów pojawi się natomiast możliwość szybszego dostępu do alternatywnego dostawcy usług.

UKE zaznacza, że regulacja ma uwzględniać potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale jednocześnie nie powinna zakłócać funkcjonowania operatorów infrastruktury. Projektowane przepisy zakładają, że operatorzy kablowi będą hurtowo rozliczać między sobą koszty współdzielenia infrastruktury pasywnej.

UKE spodziewa się ostatecznego wejścia w życie regulacji w połowie tego roku. Wybrani przedstawiciele kablówek uważają, że do regulacji sektora jednak nie dojdzie. Na rynku pojawiają się głosy, że większe obowiązki regulacyjne nie będą sprzyjać rozwojowi inwestycji, w tym w zakresie infrastruktury gigabitowej. Z regulacją nie utożsamia się także PIKE. Część branży posiada zwolenników otwierania infrastruktury dla innych operatorów – już teraz sektor kablowy wymienia się elementami infrastruktury na zasadach komercyjnych, głównie tam, gdzie powielanie sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z tym uważa się, że odgórne regulacje nie są potrzebne w tym zakresie.

Rynek usług kablowych w Polsce jest mocno rozproszony, co poniekąd utrudnia inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie. W związku z tym zdaniem PMR instytucje regulacyjne powinny skupić się przede wszystkim na działaniach ułatwiających konsolidację rynku, która w tej sytuacji wydaje się być niezbędna.

Obecnie na rynku sieci telewizji kablowej największym graczem pozostaje UPC Polska, które kontroluje około jednej trzeciej jego wolumenu. Na kolejnych miejscach znajdują się Vectra oraz Multimedia Polska. Mniej niż 10% wolumenu rynku przypada z osobna na operatorów lokalnych – INEA oraz TOYA.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *