UKE: Co piąty SMS pochodzi od maszyny

telefon - wiadomość - SMS

This post is also available in: English

Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako regulator polskiego rynku telekomunikacyjnego, zwrócił uwagę w ostatnim komunikacie na tzw. SMS A2P (ang. application-to-person), który w 2020 roku stanowił już blisko 20% wszystkich wysłanych wiadomości SMS w Polsce. Dostrzegają to również zwykli konsumenci. Według badania już połowa respondentów (48%) spotkała się z usługą automatycznych powiadomień.

48% Polaków otrzymuje wiadomości SMS A2P

Wiadomości SMS A2P to nic innego jak komunikaty dostarczane do odbiorców za pomocą systemów informatycznych i aplikacji. Ich główną zaletą jest to, że nie wymagają od odbiorcy dostępu do internetu, co jak uzasadnia UKE, jest szczególnie istotne w przypadku osób niemających do niego dostępu w telefonie komórkowym.

Tylko w 2020 r. już 48% Polaków spotkało się z tego typu wiadomościami, z czego 88% odniosło się  do nich pozytywnie (suma odpowiedzi pozytywnie i raczej pozytywnie). 82% badanych wskazuje, że najczęściej z wiadomościami SMS A2P mają do czynienia w przypadku komunikatów od operatorów (82%), alertami RCB (67%), powiadomieniami pocztowymi/kurierskimi (63%), potwierdzeniami finansowymi (51%), informacjami marketingowymi (45%), potwierdzeniami realizacji usług (41%) oraz materiałami promocyjnymi (33%) i informacyjnymi (28%).

Operatorzy telekomunikacyjni a integratorzy

W przypadku nadawców SMS A2P możemy wyróżnić dwa podmioty – operatorów telekomunikacyjnych oraz tzw. integratorów usług. Zdaniem UKE te ostatnie odgrywają coraz większą rolę na tym rynku. Łączna liczba wiadomości aplikacyjnych wysłanych przez integratorów wyniosła w 2020 r. prawie 3,8 mld, a przychody z tych usług wyniosły 239,7 mln zł.

Jednak pod względem wysłanych wiadomości, rynek należy do operatorów telekomunikacyjnych. 4 MNO w Polsce w 2020 r. wysłało blisko 7,5 mld SMS-ów A2P, a łączne przychody z tytułu świadczenia tych usług wyniosły około 337,3 mln zł. UKE zaznacza również, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla wolumenu SMS A2P w latach 2016-2020 wyniósł 23,9%. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla liczby wysłanych SMS w kraju w sieciach MNO wyniósł -5,3%.

Podobne wpisy