Trwają prace nad wprowadzeniem operatora sieci komunikacji strategicznej

wieża-telekomunikacyjna-operator

This post is also available in: English

Wśród nowych zmian dotyczących prac nad najnowszymi ustawami o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Prawo telekomunikacyjne pojawiła się także wzmianka o utworzeniu operatora sieci komunikacji strategicznej (OSKS), czyli państwowego operatora telekomunikacyjnego. Do jego zadań ma należeć dostarczanie usług telekomunikacyjnych dla instytucji publicznych (Sejm, Senat czy Kancelaria Prezydenta RP) w celu wsparcia zarządzania kryzysowego.

Nowe ustawy regulujące rynek telekomunikacyjny z kolejnym projektem nowelizacji

Pomimo, że prace nad nowelizacją ustawy o cyberbezpieczeństwie oraz ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (projektowane przepisy mają zastąpić Prawo telekomunikacyjne) ciągną się już od kilku miesięcy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wciąż nanosi nowe zmiany. Wśród nich pojawiła się także wzmianka o utworzeniu operatora sieci komunikacji strategicznej (OSKS).

Wyłaniają się głosy za przedyskutowaniem regulacji dotyczących nowego operatora oraz utworzeniem projektu osobnej ustawy, w której miałyby się pojawić wszystkie przepisy dotyczące OSKS. Jednakże KPRM utwierdza się w przekonaniu, że kwestia OSKS powinna pozostać w zapisach ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Państwowy Operator Telekomunikacyjny w służbie instytucjom publicznym

Według zgłoszonego projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i Prawa telekomunikacyjnego, do zadań operatora sieci komunikacji strategicznej będzie należało dostarczanie usług telekomunikacyjnych dla instytucji publicznych, takich jak Kancelarie Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz urzędów sprawujących pieczę nad ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. policja czy wojsko). Ogółem będzie to infrastruktura, z której skorzystają podmioty kluczowe w zarządzaniu kryzysowym. Nowy operator ma funkcjonować jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Państwowy operator telekomunikacyjny nie będzie oferować usług komercyjnych, jednakże będzie miał możliwość odpłatnego wykorzystywania infrastruktury operatorów już działających na rynku (taki obowiązek zostanie też zresztą nałożony na operatorów komercyjnych w ramach planowanych regulacji). Ponadto w przypadku łączności mobilnej operator uzyska dostęp do częstotliwości od Prezesa UKE bez postępowania konkursowego, podczas gdy operatorzy MNO wciąż czekają na powtórzenie aukcji na częstotliwości dla sieci 5G. Nowy operator nie będzie jednak stanowił bezpośredniej konkurencji dla podmiotów komercyjnych. Przewiduje się natomiast jego koegzystencję z dotychczasowymi telekomami na rynku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *