Transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

This post is also available in: English

Jak wynika z badania „Smart Industry in Poland 2020” przedsiębiorstwa w Polsce z sektora MŚP stały się bardziej świadome korzyści płynących z cyfryzacji, szczególnie w okresie pandemii. W 70% przypadkach wdrożeń narzędzi cyfrowych jest odpowiedzią na obecny kryzys. Jednak wciąż duża część osób odpowiedzialnych za transformację cyfrową, jako źródło wiedzy wykorzystuję internet.

Już ponad jedna piąta firm ma plany odnośnie cyfryzacji

Potrzeba narzędzi cyfrowych w firmach produkcyjnych jest obecnie koniecznością, która może zagwarantować sprawne funkcjonowanie całego sektora. Tego roczna edycja raportu „Smart Industry Polska 2020” opublikowanego przez Siemens i Ministerstwo Rozwoju, pokazuje że przedsiębiorcy z sektora MŚP w Polsce widzą potrzebę tych zmian. W porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost wdrożeń koncepcji Industry 4.0 (z 4,5% w 2018 r. do 7,2% w 2020 r.). Jednak co może budzić największy optymizm to że już ponad jedna piąta firm w Polsce ma plany dotyczące wdrożenia rozwiązań cyfrowych w swoich organizacjach (wzrost z 11% w 2018 r. do 25,5% w 2020 r.). Duży wpływ na większe zainteresowanie tego typu rozwiązaniami miała pandemia Covid-19. 70% firm przyznaje, że cyfryzacja nastąpiła w odpowiedzi na kryzys przez nią wywołany.

Do najpopularniejszych rozwiązań zgodnymi z koncepcją Industry 4.0 zastosowanych w przedsiębiorstwach wskazywano: analitykę danych i optymalizacje produkcji (59,5%), predictive maintenance (31,4%), robotyzacje linii produkcyjnych (28,8%), oprogramowanie obniżające koszty prototypowania produktów i wprowadzanie nowych (25,5%), Internet of Things (19%) oraz druk 3D (18,3%).

W badaniu również zapytano firmy o rozwiązania które mogą przyczynić się do przyszłego sukcesu ich organizacji (w perspektywie 3 lat). Wskazano wdrażanie cyfrowych rozwiązań technologicznych (17%), rozwiązania cyber-fizyczne (13%) oraz cyfryzacja w  zarządzaniu firmą (12%).

Brak odpowiednich kompetencji

Przedsiębiorstwa w Polsce z sektora MŚP dostrzegają również potrzeby szkoleniowe ze względu na różnorodność określonych rozwiązań. Badanie dowiodło, że w porównaniu z umiejętnościami związanymi z zarządzaniem personelem, menedżerowie rzadziej przyznają się do posiadania kompetencji cyfrowych. Tylko 15% przyznało że posiada odpowiednie umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tyle samo w przypadku takich rozwiązań jak cyfrowy bliźniak i digitalizacja produkcji. Nieco lepiej wygląda to w kwestiach Big Data (22%). To co może budzić również niepokój, to że Internet pozostaje najpopularniejszym źródłem informacji na temat transformacji cyfrowej w firmach, a 45% przedstawicieli kadry zarządzającej nie korzysta z żadnych źródeł informacji do zdobywania wiedzy.

Badanie „Smart Industry in Poland 2020” zostało przeprowadzone  na próbie 90 małych i 60 średnich firmach produkcyjnych w Polsce. Respondentami w badaniu była kadra zarządzająca oraz właściciele firm produkcyjnych (prezesi, dyrektorzy zarządzający), reprezentujących sektor MŚP. Badanie zrealizowane zostało metodą pre-aranżowanych wywiadów telefonicznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *