Telekomunikacja w rządowym planie na 2021 rok

kadry-pracownik-zwolnienia

This post is also available in: English

Zgodnie z planem pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rok 2021, wśród 19 zagadnień tylko jedno będzie dotyczyło bezpośrednio telekomunikacji. Jest to rozwój szerokopasmowego internetu w Polsce, na który składa się  pięć punktów: wprowadzenie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy, ustalenie ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy, dofinansowanie NASK oraz realizacja projektu edukacyjno-informacyjnego.

Prawo komunikacji elektronicznej

Pierwszy punkt dotyczy wprowadzenia ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) która przyczyni się do wprowadzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do polskiego prawa. Prace nad projektem wciąż się przedłużają, gdyż zakończenie procesu legislacji miało nastąpić pod koniec 2020 r. ze względu na regulacje unijne. Jednak pomimo wcześniejszych założeń o szybkim uchwaleniu ustawy, możliwe, że proces będzie trwał jeszcze dłużej.

Fundusz Szerokopasmowy

Kolejny plan dotyczy uruchomienia wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego, który w rzeczywistości został już zrealizowany w poprzednim roku. Wtedy pandemia przyczyniła się do potrzeby dofinansowania wyposażenia potrzebnego do zdalnego nauczania. Najprawdopodobniej w tym roku fundusz o wartości ok.130 mln rozpocznie regulaminowe działania, jednakże wciąż nie wiadomo czy ponownie sfinansuje jeden  z wymogów związanych z kwarantanną, czy też skupi się na Programie Operacyjnym Cyfrowa Polska bądź POIG 8.3.

Krajowy Plan Odbudowy

Zapowiedziano także uwzględnienie planów Departamentu Telekomunikacji w ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy, a także prace nad kształtem zasad rozdziału środków z Funduszu Spójności. Cyfryzacja stanowi jeden z priorytetów zarówno dla Funduszu Spójności, który wyraża się dość szerokim zakresem działań, jak i dla Funduszu Odbudowy, który bezpośrednio wyraża się w 5G i budowie połączeń transgranicznych. Jeszcze nie wiadomo na ile środków można liczyć, ale sam Fundusz Odbudowy może przekazać nawet 21 mld zł dotacji i 31 mld zł w niskooprocentowanych pożyczkach.

Dofinansowanie NASK

Według planu na ten rok to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa uzyskała środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Ogólnopolskiej Sieci Telekomunikacyjnej. Niewykluczone, że budżet UE może zostać wykorzystany także na realizację nowych planów budowy publicznych sieci telekomunikacyjnych, czyli sieci 5G oraz rządowego operatora.

Projekt edukacyjno-informacyjny „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”

Ostatni punkt stanowi akcja informacyjna mająca na celu zmniejszenie zaniepokojenia społeczeństwa wobec realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, przede wszystkim budowy sieci 5G. Ten trzyletni projekt ma zwiększyć świadomość w obszarze kompetencji cyfrowych i oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz działania i znaczenia sieci. Dotacja w wysokości 10 mln zł została przekazana ze środków technicznych Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na realizację programu jeszcze w poprzednim roku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *