Tauron wykorzysta blockchain do zabezpieczenia handlu emisjami CO2

Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w Polsce blockchainowy hackathon dotyczący branży energetycznej. Podczas hackathonu dziesięć zespołów stanie przed wyzwaniem stworzenia rozwiązania opartego o blockchain, które zabezpieczy transakcję spot na rynku handlu emisjami CO2.

Wykorzystanie technologii blockchain to inicjatywy wpisane w  „mapę drogową” w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, które Grupa chce realizować. W ubiegłym roku Tauron przeprowadził szczegółową analizę dotyczącą zasadności wdrożenia blockchain. Opracowane wyniki wskazały potencjał wykorzystania tej technologii w takich obszarach jak handel, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, obieg i zarządzanie dokumentacją,  bilansowanie mocy, śledzenie pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw czy elektromobilność.

Grupa Tauron jest otwarta na rozwiązania technologiczne, których wdrożenie może usprawnić codzienną działalność lub przyczynić się do większego dopasowania oferowanych produktów i usług do potrzeb klientów. Hackathon dotyczący wykorzystania technologii blockchain w obszarze handlu emisjami jest jednym z narzędzi, które posłuży do sprawdzenia możliwości zastosowania tej technologii.

Technologia blockchain budzi zainteresowanie firm energetycznych ze względu na dużą odporność na działania hakerskie. Jest to możliwe dzięki tworzeniu przez blockachain łańcucha danych rozproszonych w różnych bazach, a każda zmiana tak zapisanych informacji wymaga uzgodnienia z wszystkimi ogniwami.

Hackathon organizowany jest we współpracy  z firmą R3, której eksperci udostępnią zespołom uczestniczącym w wydarzeniu swoją platformę CORDA. Oparta o blockchain platforma jest już wykorzystywana w wielu branżach – od usług finansowych przez opiekę zdrowotną, po logistykę, ubezpieczenia czy energetykę. R3 to globalne konsorcjum ponad 150 banków i instytucji finansowych tworzących platformę blockchain CORDA. Współpracuje z szerokim ekosystemem partnerów składającym się z ponad 300 członków z wielu branż, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Globalny zespół złożony z ponad 190 specjalistów w 13 krajach wdraża rozwiązania zmieniające setki procesów biznesowych.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W 2018 r. grupa miała 18,12 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *