Światłowód Inwestycje z kredytem na rozbudowę infrastruktury

dane - wykres

This post is also available in: English

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 600 mln zł spółce telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG. Środki zostaną przeznaczone na niwelowanie tzw. ,,białych plam” – obszarów bez dostępu do internetu o dużej przepustowości.

600 mln zł kredytu

Światłowód Inwestycje to nowa spółka założona przez Orange Polska i APG w celu rozwoju infrastruktury światłowodowej. Inwestycje są realizowane głównie w obszarach trudno dostępnych lub nieopłacalnie finansowo dla poszczególnych operatorów. Docelowo projekt przewiduję, że do końca 2025 r. sieć na dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych, a nakłady inwestycyjne w tym czasie mają przekroczyć 3 mld zł.

Projekt realizowany przez Światłowód Inwestycje uzyskał aprobatę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, instytucje finansową Unii Europejskiej udzielającej pożyczek długoterminowych. Kredyt w wysokości 600 mln zł wesprze budowę sieci FTTH o minimalnej przepustowości 100 Mbit/s.

Polska najmniej zawansowana cyfrowo

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał, że na bieżąco monitoruje najważniejsze wskaźniki dotyczące zawansowania cyfrowego poszczególnych państw UE, a Polska w nich nie wygląda za dobrze. Nasz kraj znajduję się na ostatnich miejscach w Europie pod względem stopnia cyfryzacji. Jednak EBI podkreśla, że sytuacja w przeciągu kilku ostatnich lat mocno się zmieniła.

„W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa w zapewnianiu dostępu do internetu. Znajduje to odzwierciedlenie w ponadprzeciętnej dostępności bardzo szybkiego internetu, jak również dostępu do szerokopasmowej telefonii komórkowej. Jednocześnie ogólna liczba użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest niższa od średniej w UE, a różnica ta pogłębia się od 2015 roku. Niska dostępność internetu stacjonarnego jest szczególnie widoczna na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia” – napisano w komunikacie.

Podobne wpisy