Zygmunt Solorz zostanie posiadaczem 100% akcji grupy Cyfrowy Polsat

Zygmunt Solorz zostanie posiadaczem 100% akcji grupy Cyfrowy Polsat

This post is also available in: English

Reddev Investments, spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza, zostanie posiadaczem 100% akcji grupy Cyfrowy Polsat SA. Decyzja obecnie czeka na zatwierdzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Finalizacja jeszcze w tym roku

Zarówno Cyfrowy Polsat jak i Reddev Investments kontrolowane są pośrednio przez Zygmunta Solorza. 27 września, akcjonariusze zdecydowali o wykupieniu wszystkich akcji, które nie są obecnie w ich posiadaniu. Cyfrowy Polsat znajduje się obecnie w rękach inwestorów mniejszościowych, jest to ponad 263,8 mln akcji. Spółka zadeklarowała że jest gotowa wykupić nieco ponad 82,9 mln swoich akcji, płacąc za każdą po 35 zł.

,,Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu” – podaje Zygmunt Solorz.

Pod koniec dnia (27 września), cena akcji Cyfrowego Polsatu wynosiła 32,68 zł. Z kolei ich najwyższy kurs na giełdzie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy sięgał poziomu 37,08 zł, zatem premia w stosunku do dzisiejszego kursu zamknięcia wynosi 7,1%.  Z porozumienia wynika, że akcje Cyfrowego Polsatu poza spółką ma nabyć również Reddev. Decyzja ta jest podjęta w ramach współpracy i wsparcia w przeprowadzeniu wezwania, zgodnego z prawem, które narzuca brak możliwości samodzielnego przeprowadzenia wezwania przez Cyfrowy Polsat.

Cel to wzmocnienie i podniesienie wartości grupy

Na wezwanie musi się zgodzić również Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym Zygmunt Solorz (który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje 58,78% akcji spółki) kontroluje 66% głosów. Według szacunków zarządu, całościowy koszt wezwania nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 2,93 mld zł, a zawiera się w nim m.in.: koszt akcji, organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, pośrednictwa oraz doradztwa.

,,Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy” – podkreśla Zygmunt Solorz.

,,Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana ” – dodaje na koniec.

 

Podobne wpisy