Sieci LTE zapewniają wyższe prędkości pobierania niż Wi-Fi

Z badania zrealizowanego przez OpenSignal wynika, że spośród 80 analizowanych krajów, w 47 (59%), w tym w Polsce, połączenia Wi-Fi zapewniają użytkownikom smartfonów przeciętnie wyższą prędkość pobierania danych niż sieci telefonii komórkowej. W pozostałych 33 krajach (41%) wyższe parametry w tym zakresie oferują sieci mobilne. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli na potrzeby porównania pomiary dla sieci mobilnych zostaną ograniczone tylko do dostępów LTE. Wówczas w przypadku 50 krajów (63% badanych) sieci 4G dają wyższe prędkości pobierania użytkownikom smartfonów niż Wi-Fi. Polski nie ma w tej grupie.

Wśród krajów o najwyższej różnicy w średniej prędkości pobierania danych na korzyść sieci mobilnych są Australia (+13 Mbps), kraje Bliskiego Wschodu (+11 Mbps), a z państw europejskich: Grecja (+10,6 Mbps), Czechy (+10,2 Mbps) i Chorwacja (+6,6 Mbps).

Odwrotna sytuacja, tj. największe różnice w średniej prędkości pobierania danych na korzyść sieci Wi-Fi ma miejsce przede wszystkich w krajach o rozwiniętej infrastrukturze kablowej i światłowodowej. Na czele stawki znajduje się Hong-Kong (+38,6 Mbps), Singapur (+34 Mbps) i Stany Zjednoczone (+25,2 Mbps). Z krajów europejskich w czołówce są Rumunia (+16,5 Mbps), Rosja (+12,2 Mbps) i Ukraina (+11,9 Mbps). W przypadku Polski średnia prędkość pobierania w sieciach mobilnych to 15,8 Mbps, a przez Wi-Fi to 22,1 Mbps, co oznacza przewagę Wi-Fi (+6,3 Mbps).

Jeszcze 10 lat temu dostęp przez Wi-Fi był zawsze szybszy niż w sieciach mobilnych. Obecnie, zdaniem OpenSignal na wyniku sieci Wi-Fi rzutuje przede wszystkim jakość i przepustowość łączy dostępowych w domu i w pracy. W przypadku sieci telefonii komórkowej, jakość i poprawa prędkości pobierania danych, to przede wszystkim efekt ekspansji sieci 4G. LTE bardzo wyraźnie zmieniło doświadczenia konsumentów w tym zakresie, dając możliwość konkurencji z dostępem stacjonarnym. Dodatkowo inwestycje operatorów komórkowych w światłowody mające na celu zapewnienie łączy dosyłowych (tzw. backhaul), jeszcze poprawiają jakość korzystania z sieci mobilnych przy rosnącym obciążeniu. Do tego dochodzi perspektywa rozwoju sieci 5G.

Pomiary, których dokonał OpenSignal, zostały zrealizowane w okresie od 5 sierpnia 2018 r. do 3 listopada 2018 r. W tym czasie dokonano ponad 63,2 mld odczytów z ok. 7,79 mln urządzeń końcowych.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *