SGT z większą liczbą użytkowników IPTV dzięki Vectrze

jambox-logo-sgt-sa

This post is also available in: English

SGT – operator sieci kablowej Jambox w ciągu 2019 r. planuje aktywować 15 tys. nowych abonentów telewizyjnych IPTV. Strategię spółki ma wesprzeć jej obecność w ramach struktur grupy Vectra.

Baza klientów SGT notuje ciągły wzrost

Spółka SGT – hurtowy integrator i operator sieci kablowej Jambox – w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. podała, że w roku ubiegłym posiadała blisko 61 tys. abonentów swoich pakietów telewizyjnych w technologii IPTV. W sakli roku baza abonentów operatora zwiększyła się więc o blisko 11,8 tys. nowych klientów. Na koniec ubiegłego roku SGT obsługiwało 294 sieci partnerskich (wzrost o 27 partnerów w porównaniu z 2017 r.).

Rosnąca liczba użytkowników pakietów telewizyjnych SGT przekłada się na się wyniki finansowe spółki. W 2018 r. SGT wypracowało 31,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 29% względem roku poprzedniego. Równolegle spółka odnotowała 5 mln zł zysku operacyjnego oraz 3,4 mln zł zysku netto.

Większe korzyści dzięki synergii z Vectrą

SGT jest jednym z wyróżniających się podmiotów świadczących hurtowe usługi IPTV na polskim rynku, dedykowane lokalnym ISP. Platforma, która została stworzona przez spółkę, obsługuje telewizję Jambox udostępnianą u operatorów ISP, dysponujących infrastrukturą światłowodową w wielu miastach Polski.

W lipcu 2018 r. nowym głównym akcjonariuszem SGT została Vectra, która nabyła 66,5% akcji w spółce od Grupy 3S oraz prywatnych inwestorów, do których należą menedżerowie 3S. Oznacza to, że poza kontrolą Vectry pozostają na razie akcje należące do partnerów SGT. Wartość transakcji szacowna jest na ok. 48 mln zł.

Od początku bieżącego roku synergia obu firm zaowocowała podpisaniem umów z 20 nowymi operatorami ISP w Polsce, dzięki czemu usługi telewizji Jambox oferuje już 320 partnerów. Warto dodać, że w ubiegłym roku wprowadzona została również usługa Jambox lajt dająca możliwość współpracy również operatorom, którzy oferują swoim klientom technologię radiową (połącznie WiFi lub kabel Ethernet). Na początku 2019 r. wprowadzone zostały trzy nowe pakiety programowe (Jambox Plus) z oferty Vectry do telewizji IPTV Jambox (spółka SGT).

Dzięki integracji z Vectrą na koniec 2019 r. (pierwszy pełny rok kalendarzowy w grupie Vectra) SGT planuje osiągnąć rekordowe wyniki sprzedaży. Spółka w ciągu bieżącego roku chce aktywować 15 tys. nowych abonentów telewizyjnych IPTV, co zwiększy bazę operatora do 75 tys. użytkowników ogółem.

IPTV kreuje trendy wzrostowe na rynku płatnej telewizji

Polski rynek IPTV jest nadal relatywnie mały, przynajmniej w porównaniu do pozostałych segmentów rynku płatnej telewizji. Rozwija się jednak najbardziej dynamicznie, co w dużym stopniu jest podyktowane właśnie efektem niskiej bazy. Z całościowej oceny firmy analitycznej PMR rynku płatnej telewizji w Polsce wynika, że w trzech ostatnich latach liczba abonentów IPTV rośnie na tyle (efekt coraz większych inwestycji w FTTH), że powstrzymuje cały rynek przed tendencją spadkową. Okazuje się również, że mimo nasyconego rynku ogółem oferta IPTV jest w stanie pozyskać dla niego całkowicie nowych abonentów. Istotnym przy tym czynnikiem jest pakietyzacja usługi telewizyjnej z dostępem do internetu po światłowodzie. Co więcej, konkurencja IPTV ograniczona jest głównie do sieci kablowych, gdyż zasięg obu standardów sprowadza się de facto do obszarów miejskich, podczas gdy platformy cyfrowe swoim zasięgiem obejmują przede wszystkim tereny pozamiejskie.

PMR podkreśla, że ważnym trendem w przypadku IPTV jest coraz większa skłonność klientów do zakupu usług w tym standardzie oraz dostępnych w jego ofercie kanałów premium. Rosnąca baza użytkowników telewizji IPTV w kraju oraz rosnące ARPU z usługi budują mocną koniunkturę na tym rynku. Sprzyjają temu rozwój sieci NGA i ogólnie wzrost popularności dostępów światłowodowych.

Więcej informacji na temat rynku IPTV znajduje się w raporcie PMR: Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *