Rynek IT w Polsce w czasie pandemii

wykresy

This post is also available in: English

Według Banku Pekao S.A. rynek IT w trwającym kryzysie utrzymał pozycję jednego z najbardziej prężnych sektorów gospodarki w Polsce. Głównym, negatywnym czynnikiem wpływającym na ten sektor jest kryzys w innych obszarach gospodarki.

Oprogramowanie stanowi dwie trzecie wartości rynku IT

Jak wynika z raportu ,,Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary” przygotowanego przez Banku Pekao S.A., rynek IT w Polsce generuje przychody rzędu 70-85 mld zł. Jak podkreślają autorzy analizowany sektor to obszar wymykająca się ścisłym definicjom i trudny do pomiaru, dlatego trudno jest oszacować dokładną wartość rynku. Zdecydowanie największym segmentem jest rynek oprogramowania i usług IT na który przypada ok. 55 mld zł (co stanowi 2/3 całej branży informatycznej w Polsce). Zdaniem autorów raportu udział ten systematycznie będzie wzrastał do wartości większej niż 70%, którego wartość jest charakterystyczna dla krajów wysoko rozwiniętych.

W ostatnich latach rynek oprogramowania i usług IT rozwijał się niezwykle szybko, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 12%. To jeden z najlepszych wyników sektorowych, dwa razy lepszy od średniej dla polskiej gospodarki w tym samym czasie. Co prawda obecna pandemia Covid-19 zmniejszyła to tempo wzrostu o prawie połowę (+ 6% r/r), jednak jest to bardzo dobry wynik w porównaniu z ogólnym kontekstem gospodarczym, nie tylko w Polsce.

Polska nadal europejskim średniakiem

Mimo szybkiego tempa rozwoju, polska branża IT to wciąż ,,europejski średniak”. Analizując ranking państw UE dotyczący produkcji firm w obszarze oprogramowania i usług z 2018 r. Polska znalazła się na 10 miejscu. Liderami są Niemcy i Wielka Brytania (zaliczana jeszcze do państw UE).  Istotną barierą rozwojową jest wciąż słabo rozwinięty rynek krajowy w porównaniu do m.in. krajów Europy Zachodniej.

Kolejną przeszkodą jest to, że w większości rankingów mierzących poziom cyfryzacji na poziomie gospodarczym i publicznym Polska jest daleko w tyle. Jednymi podmiotami na rynku charakteryzującymi dużym stopniem wykorzystywania narzędzi IT w naszym kraju są duże przedsiębiorstwa. Największa różnica widoczna jest w sektorze MŚP, gdzie wykorzystanie nawet prostych produktów jest znacznie niższe w krajach europejskich.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *