ATM kolokuje infrastrukturę Banku Gospodarstwa Krajowego

centrum-przetwarzania-danych

This post is also available in: English

Spółka ATM zwyciężyła w organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego przetargu na świadczenie usług kolokacji.Infrastruktura IT BGK zostanie przeniesiona z serwerowni Banku do warszawskiego centrum danych polskiego operatora data center. Wartość zawartej 4-letniej umowy to ponad 9,5 mln zł brutto.

Bank Gospodarstwa Krajowego wybiera ofertę ATM

ATM wygrał ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego przetarg na świadczenie usług kolokacji sprzętu teleinformatycznego. W postępowaniu, o udzielenie zamówienia ATM rywalizował z państwową spółką NASK.

Oferta Atmana spełniała wszelkie wymagania techniczne wyszczególnione przez Bank w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym dotyczące lokalizacji, wyposażenia i bezpieczeństwa centrum danych. Istotne były także usługi dodatkowe, jak m.in. migracja urządzeń IT z centrali BGK wraz z czasową usługą transmisji, zapewniającą stabilną komunikację między infrastrukturą już przeniesioną a zasobami oczekującymi na migrację.

ATM umowę z BGK podpisał w czerwcu tego roku. Kontrakt opiewa na sumę pond 9,5 mln zł brutto i potrwa 4 lata, z opcją wydłużania czasu jego obowiązywania o cztery roczne okresy. Całkowita wartość takiego przedłużonego, 8 letniego kontraktu wynosi ok. 17,2 mln zł brutto.

Infrastruktura IT BGK zostanie przeniesiona z serwerowni w centrali Banku do warszawskiego centrum danych polskiego operatora. W rezultacie zawartej umowy ATM umieści w jednym ze swoich obiektów 26 szaf rack zawierających sprzęt teleinformatyczny z centrali BGK, a także zagwarantuje możliwość rozbudowy tego środowiska o kolejne 19 szaf. Ponadto zgodnie ze specyfikacją techniczną zamówienia, zasoby Banku zostaną ulokowane w tzw. boksie, czyli całkowicie wydzielonej powierzchni kolokacyjnej.

Perspektywy rynku data center w Polsce

Według prognoz PMR, uwzględniających plany inwestycyjne największych firm działających na rynku CPD, jak również mniejszych i zupełnie nowych graczy, rynek data center w Polsce, w ujęciu ilościowym i wartościowym, w kolejnych sześciu latach nadal znajdować się będzie w trendach wzrostowych. W nadchodzących sześciu latach powierzchnia netto (pod usługi kolokacji i hostingu) w centrach przetwarzania danych i komercyjnych serwerowniach w Polsce wzrośnie o niecałe 20 tys. m² (CAGR 2019-2024: 4,6%). Z kolei wartość rynku usług w centrach przetwarzania danych w perspektywie sześciu lat przekroczy poziom 3 mld zł, rosnąc średniorocznie we wskazanym okresie o 10%.

Więcej informacji na temat rynku centrów danych znajduje się w raporcie PMR: Rynek centrów danych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *