Rok inwestycji w centra danych

centrum-danych

This post is also available in: English

Oczekuje się, że rok 2021 będzie okresem wzmożonych inwestycji oraz szybkiego rozwoju rynku data center. Istotną role będzie odgrywać m.in. Polska, która staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla nowych obiektów.

Podwojenie zasobów do 2025 r.

Dane odgrywają coraz to istotniejszą rolę w gospodarce. Wiele największych firm światowych, niezależnie od sektora, w którym funkcjonują, posiada ogromną ilość danych, które stanowią podstawę ich modeli biznesowych. Dlatego trudno tutaj nie docenić funkcji, jaką zaczynają odgrywać obiekty data center. Przewiduję się, że rok 2021 będzie dla tej branży okresem wzmożonych inwestycji i szybkiego rozwoju.

Widać to również w najbliższym otoczeniu. Polski rynek data center w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Potwierdzają to inwestycje największych graczy na rynku takich jak Google Cloud Platform  (wrzesień 2019) i Microsoft (maj 2020 ). Nie brakuje również przykładów innych operatorów: Vantage Data Centers (luty 2020) Beyond.pl (sierpień 2020), Netia (sierpień 2020), T-mobile (październik 2020 ) oraz Orange (październik 2020 ). Rok 2021 również przyniesie potencjalne nowe inwestycje, dlatego według naszych prognoz po wyhamowaniu rozwoju w latach 2017-2019, należy spodziewać się, że do 2025 roku zasoby data center mogą się nawet podwoić. Polska w tym czasie może stać się jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej na ten temat możesz znaleźć w naszym nowym raporcie: ,,Rynek centrów danych w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026” 

Potwierdzają to również prognozy firmy CBRE. Jej zdaniem rok 2021 będzie rekordowym okresem pod względem nowych inwestycji w branży centrów danych. Już dzisiaj buduje się lub planuje budowę obiektów o łącznej mocy 400 MW. Zdaniem CBRE dominującym regionem pod względem infrastruktury przetwarzania danych będzie Frankfurt, a zaraz po nim Londyn i Paryż.

Kluczowe wyzwania

Zdaniem firmy Vertiv, przed operatorami data center stoją trzy główne wyzwania w najbliższym okresie:

  • Dywersyfikacja rynku centrów danych

Rynek FLAP (Frankfurt, Londyn, Amsterdam i Paryż) wciąż będzie dominować pod względem inwestycji, w istniejące oraz nowo budowane obiekty przetwarzania danych. Z drugiej strony, na sile zyskają nowe regiony, gdzie szczególnie wymienia się Europę Środkowo-Wschodnią oraz Europę Południowo-Wschodnią. Pod względem lokalizacji najbardziej zyskają takie miasta jak: Warszawa, Berlin, Monachium, Hamburg i Sztokholm.

  • Działania na rzecz ochrony środowiska

Z jednej strony rygorystyczne przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla i poziomu hałasu wewnątrz placówki, z drugiej trend dotyczący zielonej energii. Oba te czynniki będą stanowić podstawę planowania nowych inwestycji.

  • Propagowanie wiedzy o branży centrów danych

Firma Vertiv podkreśla również znaczenie upowszechniania wiedzy na temat działalności rynku data center. Szczególnie podkreśla tutaj nacisk wpływu gwałtownego rozwoju infrastruktury cyfrowej na środowisko, a także w jaki sposób tego typu placówki stały się istotnym elementem infrastruktury służącej na co dzień miliardom ludzi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *