Rok 2020: COVID-19 sprzyja stabilnej sytuacji na rynku płatnej telewizji i dynamizuje wzrost rynku SVOD

PMR-pay-tv

This post is also available in: English

Według danych PMR, w 2020 r. rynek płatnej telewizji w Polsce zanotował wzrost wartości o 1%, do poziomu 6,2 mld zł. Z kolei wartość rynku VOD PMR ocenia na 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 25% r/r. Dysonans pomiędzy rynkami wynika z różnego stopnia nasycenia usługami, ale również czynników, które rozwadniają ARPU z usług VOD.

W 2020 r. kryzys COVID-19 paradoksalnie zadział na korzyść rynku płatnej telewizji i usług VOD. Rynek VOD nie kanibalizuje płatnej telewizji? Dlaczego?

Rynek płatnej telewizji w Polsce pozostaje stabilny, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, choć z lekką tendencją do spadków. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie relatywnie niskie ceny abonamentu telewizyjnego, również za kontent premium (na tle stawek europejskich) oraz pakietyzacja usługi, głównie z dostępem do szybkiego łącza internetowego (kryzys COVID-19 tylko uwydatnił ten trend). Mocna pozycja dostawców płatnej telewizji rzutuje na rynek VOD w Polsce, który mimo, iż rozwija się dynamicznie, to nadal istnieje na nim spora luka popytowa, jeśli chodzi o dostęp do płatnych serwisów (ograniczone budżety konsumentów). W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała przyspieszony wzrost liczby subskrypcji serwisów SVOD. Efekt koronawirusa pod tym względem powinien być również widoczny w krótkim terminie. Równolegle PMR ocenia, że przyrost liczby subskrybentów SVOD mocno ogranicza trend współdzielenia kont, który utrzyma się na rynku również w perspektywie sześciu kolejnych lat.

Rynek płatnej telewizji: wzrost wartości pomimo pandemii

Według danych PMR, w 2020 r. rynek płatnej telewizji w Polsce zanotował wzrost wartości o 1%, do poziomu 6,2 mld zł. Koniunktura rynku jest pozytywna mimo lekko spadkowej tendencji w ujęciu ilościowym, podobnie jak rok wcześniej (-0,1% r/r). Pokazuje to, że kryzys COVID-19 miał neutralny wpływ na rynek, a poniekąd także pozytywny, przyczyniając się do większej lojalizacji (niższy wskaźnik churn) abonentów płatnej telewizji podczas lockdownu. Wartościowo, mimo gorszej sytuacji makroekonomicznej, dostawcy płatnej telewizji zdołali podnieść ARPU ze swoich usług dzięki prowadzonemu upsellingowi dodatkowych produktów i usług (m.in. pakiety kanałów telewizyjnych premium). Swoje znaczenie miały pod tym względem m.in. czasowo udostępnione kanały, w tym również premium, z wyższych pakietów telewizyjnych w ramach „otwartych okien” w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19. Wyniki badania PMR wskazują, że na przestrzeni ostatniego roku skłoniło to część abonentów do zakupu w ciągu ostatniego roku droższego pakietu telewizyjnego, z tymi właśnie kanałami.

W latach 2021-2026 PMR prognozuje lekkie spadki dla rynku płatnej telewizji, zarówno w ujęciu ilościowym (CAGR 2021-2026: -0,2%), jak i wartościowym (CAGR 2021-2026: -0,7%). Główne trendy, które zdominują rynek to dalsza pakietyzacja usług oraz premiumizacja oferty, czyli rozwój produktów i usług premium.

 

Usługi VOD: serwisy SVOD dynamizują rynek

Liczba użytkowników serwisów VOD w Polsce notuje dynamiczny wzrost. Rzutuje na to w dalszym ciągu niskie nasycenie lokalnego rynku tymi usługami, głównie jeśli chodzi o dostęp do płatnych serwisów. Z kolei darmowe serwisy osiągnęły już pewną masę, która pozwala mówić o wysokiej penetracji usługami. Według danych PMR, w 2020 r. z serwisów AVOD korzystało w sumie 9 mln gospodarstw domowych, co przekłada się na 62% penetrację. Rok temu pierwszy spadek zanotowała jednak liczba gospodarstw korzystających wyłącznie z AVOD. Jest to efekt większej migracji użytkowników w stronę płatnego VOD, głównie serwisów subskrypcyjnych. Kryzys COVID-19 wywołał bowiem dodatkowy popyt na usługi SVOD. PMR szacuje, że w 2020 r. przybyło blisko 900 tys. nowych subskrypcji SVOD, podczas gdy rok wcześniej ok. 500 tys.

Wartościowo rynek VOD również zyskuje z racji rosnącego wolumenu, ale też umacniającego się ARPU z usługi. PMR ocenia, że w 2020 r. wartość rynku wyniosła ok. 1,3 mld zł, rosnąc rok do roku o 25%. Jednak  w dalszym ciągu jest to wartość dużo poniżej wartości rynku płatnej telewizji (6,2 mld zł w 2020 r.). Znaczenie ma oczywiście różny stopień nasycenia poszczególnymi usługami. Poza tym rynek VOD nie jest uzależniony od cykliczności opłacania abonamentu z uwagi na podpisaną umowę z dostawcą usługi. Ogranicza go również trend współdzielenia subskrypcji w ramach segmentu SVOD, który rozwadnia ARPU z usługi.

 

W latach 2021-2026 PMR prognozuje dalsze wzrosty dla rynku VOD, zarówno w ujęciu ilościowym – gospodarstwa domowe (CAGR 2021-2026: 3,2%), jak i wartościowym (CAGR 2021-2026: 8,1%), choć z roku na rok podparte coraz niższą dynamiką. Główne trendy, które zdominują rynek to rosnąca migracja w kierunku płatnych serwisów VOD, głównie SVOD, dalsze współdzielenie kont do serwisów subskrypcyjnych czy rosnąca liczba serwisów SVOD per gospodarstwo domowe (maksymalnie 2 serwisy do 2026 r.).

 

Więcej informacji na temat rynku płatnej telewizji w Polsce można znaleźć w najnowszym raporcie PMR: „Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce 2021”

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *