Qumak chce sprzedać większościowy pakiet w QPS

Qumak SA rozpoczął proces mający na celu wyłonienie inwestora na większość udziałów (ponad 70%) w spółce zależnej Qumak Professional Services (QPS). Zarząd jednocześnie ogłosił, że nie podjął decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej, więc nie ma pewności czy ewentualna transakcja zostanie sfinalizowana.
W listopadzie ubiegłego roku Qumak zawarł umowę dotyczącą zbycia 28,6% udziałów w spółce QPS na rzecz IT Works i Manassa Investments (właścicielem jest Sylwester Biernacki).  Wartość transakcji wyniosła 3,6 mln zł. Nabywcy zadeklarowali dokapitalizowanie spółki zajmującej się usługami wsparcia i outsourcingu IT oraz kontynuację jej działalności.
Na początku bieżącego roku komornik zajął aktywa firmy Qumak (w tym udziały w spółkach zależnych: Qumak Professional Services, Skylar oraz Star ITS) na poczet długu wobec IBM. Niedługo później warszawski sąd rejonowy zdecydował o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych na czas trwania postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości przez Qumak SA – wniosek w tej sprawie został złożony w sądzie pod koniec października 2018 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *