Przyczyny braku realizacji projektów IT

biurko-kartki-ołówek

This post is also available in: English

Według ankiety przeprowadzonej przez EY i Oxford Economics aż 79% projektów dotyczących cyfryzacji przedsiębiorstw zostało zakończonych niepowodzeniem już w początkowej fazie jego wdrażania. Najczęstsza przyczyna takiego stanu jest brak odpowiednich umiejętności personelu.

Dominują czynniki nie związane bezpośrednio z IT

Menedżerowie odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w IT uważają, że transformacja cyfrowa w ich organizacji może sprzyjać efektywnemu działaniu całego przedsiębiorstwa. Jednak równocześnie blisko 80% z nich uważa, że tego typu projekty kończą się niepowodzeniem już w początkowej fazie jego wdrażania. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY i Oxford Economics, w większości przypadków największy wpływ na tą sytuacje ma brak odpowiednich umiejętności personelu (65%). Co ciekawe, według menedżerów czynnik ten ma większe znaczenie niż aspekt finansowy. Brak budżetu/finansowania wskazało 59% ankietowanych.

Trzecim głównym problemem prowadzącym do niepowodzenia projektów informatycznych jest brak odpowiedniego modelu operacyjnego. Ten czynnik wskazało 45% badanych. Wdrożenie projektu w ponad 40% przypadkach uniemożliwiają również obowiązujące regulacje prawne. Warto zauważyć, że wśród głównych czynników prowadzących do niepowodzenia projektu dominują przyczyny niezwiązane bezpośrednio z IT.

przyczyny niepowodzeń projektw

Ponad jedna trzecia firm wciąż bez strategii

Obecnie niepowodzenie w realizacji projektów IT w przedsiębiorstwach jest również związane z potrzebą cięcia kosztów. Przyznaje to 34% ankietowanych. W ponad 30% firmach brakuje kultury innowacji i eksperymentowania, a 38% nie posiada jeszcze odpowiedniej strategii.

„Chociaż ponad trzy czwarte kadry kierowniczej twierdzi, że inicjatywy cyfrowe miały kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat, ustalenie dokładnych danych, pokazujących skalę i mierzalne efekty tego sukcesu wciąż trwa” – podsumowuje Michał Kopyt, partner EY, lider działu doradztwa technologicznego.

Badanie zostało przeprowadzone przez EY i Oxford Economics wśród 1001 menedżerów odpowiedzialnych za decyzje ws. IT (CEO, CDO – Chief digital officer, CFO, CSO, CIO) z różnych branż o rocznych przychodach powyżej 1 mld dol. 60% respondentów pochodziło z obu Ameryk, 20% z Europy, 20% z regionu Azji i Pacyfiku. Badanie zrealizowano w okresie wrzesień – listopad 2020 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *