Przedsiębiorstwa z blisko 400 mln zł długów wobec telekomów

Rynek telekomunikacyjny

This post is also available in: English

Chociaż z największą liczbą niezapłaconych zobowiązań zmaga się sektor bankowy, również inne branże, tj. handel, przemysł i telekomunikacja czekają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Kwota zadłużenia polskiego biznesu sięgnęła już 11,5 mld zł, a klienci firm telekomunikacyjnych zalegają z fakturami na 387 mln zł.

Średnie zadłużenie to już 24 tys. zł

Jak podaje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, dłużnikami są najczęściej duże przedsiębiorstwa, a nie małe jednoosobowe firmy. Zadłużenie polskiego biznesu odnotowane w Krajowym Rejestrze Długów na koniec lipca 2021 r. wyniosło 11,5 mld zł, a aż 63% tej kwoty dotyczyło sektora finansowego. Klienci banków, firm windykacyjnych, leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych nie uiścili zapłaty w wysokości 7,3 mld zł, natomiast ponad 178 tys. klientów innych branż wciąż nie opłaciło faktur o wartości 4,2 mld zł. Średnie zadłużenie przedsiębiorstw, nie wliczając w to dłużników sektora finansowego, wynosi ok. 24 tys. zł.

Chociaż największe zadłużenia dotyczą klientów sektora finansowego, z problemem nieuregulowanych należności mierzą się również inne branże, m.in. handlowa i przemysłowa. Handel ma do odzyskania łącznie 1,1 mld zł od nierzetelnych kontrahentów, a zadłużenie klientów firm przemysłowych sięga 0,5 mld zł. Firmy telekomunikacyjne oczekują na zapłatę 387 mln zł, a firmy budowlane oraz wynajmujące maszyny i pojazdy liczą na zwrot odpowiednio 341 mln zł i 305 mln zł. Zadłużenie klientów firm energetycznych i transportowych wynosi po ok. 200 mln zł.

Gdzie problem zadłużenia jest największy?

Najwięcej firm, które zalegają swoim kontrahentom, znajduje się w województwie mazowieckim, a należne zobowiązania wynoszą ponad 1 mld zł. Kolejnym województwem, w którym przedsiębiorstwa zmagają się z uregulowaniem płatności B2B, jest województwo śląskie, gdzie należności sięgają ok. 534 mln zł. Trzecie miejsce zajmuje Wielkopolska, gdzie firmy zadłużone są na 417 mln zł. Również w województwie mazowieckim jest najwięcej firm, które czekają na odzyskanie pieniędzy, a niezapłacone zobowiązania sięgają tu ponad 1,6 mld zł. W województwie śląskim lokalne firmy liczą na zapłatę ok. 495 mln zł, a w Wielkopolsce przedsiębiorcy oczekują na pieniądze w wysokości 306 mln zł.

Podobne wpisy