Prezydent podpisał ustawę o otwartych danych

analiza - wykresy - przedmioty

This post is also available in: English

24 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Oznacza to, że wraz z rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystanych do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego. Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe możliwości

Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej, rozwiązania mają głównie na celu wzmocnić rynek oparty na danych oraz w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa. Wszystkie te efekty mają zostać osiągnięte dzięki przekazywaniu coraz większej ilości danych przez wcześniej wspomniany sektor publiczny. Dane mają dotyczyć m.in ekonomii, finansów, mobilności oraz danych meteorologicznych.

Oprócz poprawy innowacyjności gospodarki oraz jakości życia, nowa ustawa zapewni użytkownikom dostęp do wartościowych zasobów informacji udostępnianych za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego. Taki sposób dystrybucji danych umożliwi ich bardziej efektywne wykorzystywanie, co będzie miało szczególne znaczenie dla profesjonalnych użytkowników (np. programistów, firm z branży IT, organizacji pozarządowych). Oznacza to też więcej danych do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji.

Dostosowanie przepisów

Ustawa o otwartych danych jest również dostosowaniem polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, która wyodrębnia nowe kategorie informacji sektora publicznego. Zalicza się do nich dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki oraz dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).

Jednocześnie wprowadzono szczególne wymogi dotyczące udostępniania takich informacji do ponownego wykorzystywania oraz poszerzono zakres ponownego wykorzystywania, obejmując regulacją ustawy część danych badawczych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *