Prawo i regulacje

UKE planuje regulację sektora kablowego

UKE planuje regulację sektora kablowego

W I połowie stycznia br. UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach wielorodzinnych…