Potencjał 5G oczami polskich start-upów

This post is also available in: English

Ponad połowa polskich start-upów kojarzy pojęcie sieci 5G. Około 15% z nich deklaruje, że w swojej strategii rozwoju już bierze pod uwagę wpływ technologii 5G na rynek.

Połowa start-upów spotkała się z pojęciem 5G

Z badania, przeprowadzonego na zlecenie UKE na koniec 2018 r wśród polskich start-upów technologicznych wynika, że z pojęciem sieci 5G, oznaczającej najnowszy standard sieci komórkowej, spotkało się 55,8% firm. Nieco ponad sześciu na dziesięciu przedstawicieli start-upów wie, której generacji sieci komórkowe są obecnie używane. Jednocześnie około 40% deklaruje, że rozwój sieci 5G nie będzie miał wspływu na rozwój firmy. 23% uważa, że rozwój sieci poprawi komunikację, a 13,5%, że pozwoli rozszerzyć ofertę.

Co szósty start-up uwzględnia 5G w strategii rozwoju

Ponad 15% polskich start-upów bierze natomiast pod uwagę w swojej strategii rozwoju potencjalny wpływ technologii 5G. Przeważnie miałby on dotyczyć portfolio usług i produktów. Potencjał do wykorzystania sieci 5G widoczny jest przede wszystkim w takich obszarach działalności jak uzyskanie przewagi technologicznej (35%) oraz zwiększenie konkurencyjności firmy (25%).

Metodologia badania start-upów

Badanie ilościowe na zlecenie UKE (N=52) zostało przeprowadzone wśród firm typu start-up technologiczny funkcjonujących w 11 województwach, tj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Analizując wielkość podmiotów wskazać należy, iż ponad 70% z nich liczyło od 2 do 9 osób, natomiast około 17% start-upów składało się z co najmniej 10 osób. Najmniejszy odsetek stanowiły podmioty jednoosobowe (9,6%).

Start-upy biorące udział w badaniu prowadzą swoją działalność przede wszystkim w przemyśle kreatywnym i technologiach multimedialnych (19,2%), zajmują się rozwiązaniami ICT i wspieraniem transformacji cyfrowej (17,3%), ale działają również w branży związanej z biotechnologią oraz technologią medyczną (13,5%). Wysoki odsetek wskazań uzyskano także w przypadku robotyki i innych technologii przemysłowych (11,5%).

W przypadku jakościowej części badania (N=20) rozmówcy prowadzili działalność na terenie pięciu województw, tj.: pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *