Polskie przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing IT

komputer - klawiatura

This post is also available in: English

Jak wynika z „Raportu o stanie polskiego sektora MŚP w 2021 roku” outsourcing IT w Polsce rośnie i coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z tego typu usług. Jest to trend zauważalny zarówno w przypadku dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Outsourcing IT lub wewnętrzy zespół do spraw IT

Firmy chcą coraz bardziej polegać na technologii informatycznej, jednak problemy związane z wysokimi kosztami i brakiem odpowiedniego personelu skłaniają je do sięgania po pomoc zewnętrznych podmiotów. Potwierdza to raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, według której w 2019 r.  już 80,9% firm w Polsce korzystało z outsourcingu IT i nie jest to zjawisko charakterystyczne tylko dla dużych organizacji (88,6%). Średnie (82,9%) i małe (80,2%) przedsiębiorstwa również chętnie korzystają z tego typu usług.

Z drugiej strony, wewnętrze zespoły do spraw IT, zdecydowanie częściej są domeną dużych przedsiębiorstw. Z danych PARP wynika, że aż 85,1% takich podmiotów posiada takie zespoły. W przypadku mniejszych odpowiedników, jest to zjawisko rzadziej występujące – średnie 47,5%, małe 22,4%. W przypadku tych ostatnich, tylko 2% chciałoby mieć swój własny zespół IT.

Polska na tle Europy

Raport zwraca również uwagę na dane dotyczące zatrudniania specjalistów IT. W Polsce w 2020 r. co czwarte przedsiębiorstwo (25,2%) posiadało taką osobę w wewnętrznej strukturze firmy. Na tle Europy odsetek przedsiębiorstw zatrudniających ludzi IT był o 4 punkty procentowy niższy niż w Polsce. Co ciekawe, pod tym względem Polska wyprzedza takie kraje jak: Francja, Hiszpania i Włochy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *