Polkomtel odstępuje od umowy z Huawei

server-rack

This post is also available in: English

Polkomtel odstąpił od strategicznej umowy z Huawei Polska na wdrożenie kompleksowego systemu IT, zawartej ponad trzy lata temu.

Opóźnienia we wdrożeniu

Zarząd Cyfrowego Polsatu oficjalnie poinformował o decyzji podjętej przez zarząd spółki zależnej Polkomtel dotyczącej przekazania w dniu 27 listopada 2019 r. spółce Huawei Polska oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 r. dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju. System miał być wykorzystywany jako zintegrowany system sprzedaży, do obsługi klienta oraz rozliczeń produktów i usług.

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego.

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy jak również z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności.

Zakres prac większy niż planowano

W oświadczeniu przesłanym do mediów Huawei tłumaczy, że przedłużenie harmonogramu projektu, które zostało wspólnie uzgodnione przez strony, spowodowane było przede wszystkim znaczącym poszerzeniem zakresu prac. Huawei wyraża również swoją gotowość i determinację do znalezienia pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu ukończenia projektu, przy użyciu otwartej i transparentnej komunikacji.

Według niepotwierdzonych informacji, wartość umowy w chwili jej zawarcia wyceniono na ok. 300 mln zł, podczas gdy w toku prowadzonych później prac jej wartość wzrosła dwukrotnie.

Asseco Poland podwykonawcą

W ramach zawartej umowy wdrożeniowej, Huawei korzystało z usług kilku podwykonawców, w tym spółki Asseco Poland, która odpowiadała m.in. za transformację obecnych systemów Polkomtel w celu migracji danych do nowego środowiska.

Według informacji cytowanych przez dziennik Rzeczpospolita, spółka odstąpiła od umowy z Huawei jeszcze przed tym, gdy zrobił to Polkomtel. Ewa Kryj-Satalecka, dyrektor działu public realtions i relacji inwestorskich w Asseco Poland, wyjaśniła, że było to spowodowane naruszaniem przez Huawei zapisów umowy. Według niej, spółka otrzymała większość wynagrodzenia za swoje usługi i czeka tylko na część zapłaty od Huawei.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *