PMR: 50 mld zł na rynku IT w Polsce i rekordowy wzrost sprzedaży sprzętu komputerowego w 2020 r.

rynek IT

This post is also available in: English

Pomimo negatywnych założeń wartość rynku IT w Polsce w 2020 r. okazała się odporna zarówno na pandemię COVID-19, jak i spowodowany nią kryzys. PMR szacuje, że w ubiegłym roku wydatki na IT w Polsce wzrosły o 6%, do poziomu 49,2 mld zł. Przyczyną takiego wzrostu było niewątpliwie przejście na pracę i naukę zdalną, co wpłynęło nie tylko na popyt sprzętu komputerowego oraz jego rekordową sprzedaż, ale również na zwiększone zainteresowanie segmentem usług i oprogramowania, w tym m.in. rozwiązań chmurowych.

Rynek IT odporny na kryzys COVID-19

Wartość rynku IT w Polsce w 2020 r. wyniosła 49,2 mld zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Pomimo wstępnych przewidywań, pandemia nie zachwiała koniunkturą rynkową, a przedsiębiorstwa i klienci indywidualni dostosowując się do pracy i nauki zdalnej oraz przyspieszonej transformacji cyfrowej w przypadku segmentu B2B zwiększyli wydatki na informatykę. Ostatecznie, wbrew początkowym obawom, na wartość rynku nie wpłynął także spadek PKB oraz poniekąd ograniczone budżety firm, gospodarstw domowych i sektora edukacji Pozytywnym otoczeniem na rynku w segmencie B2B były również kolejne Tarcze Antykryzysowe, które uspokajały nastroje wśród firm.

Wartość i dynamika rynku IT w Polsce

Równolegle w 2020 rynek IT znajdował się pod wpływem negatywnych czynników – niższy wskaźnik PKB, niższa stopa przyrostu liczby przedsiębiorstw w Polsce, niższa skala inwestycji zagranicznych na polskim rynku z uwagi na niepewną sytuację i ryzyko biznesowe. W 2020 r. roku wiele firm wstrzymało się z decyzjami inwestycyjnymi, czekając na bardziej stabilną sytuację na rynku.

Rekordowa sprzedaż sprzętu

Segment sprzętu IT ze wzrostem o 23% r/r, nie uwzględniając sprzedaży smartfonów, okazał się mieć największe znaczenie dla wartości rynku. Warto podkreślić, że sytuacja w Polsce wyróżnia się na tle trendów globalnych, gdzie na analogicznym rynku widoczne są spadki. Rekordowy wzrost sprzedaży PC oraz laptopów spowodowany był pracą i nauką zdalną. Ceny komputerów nieznacznie wzrosły w skali roku, ponieważ klienci koncentrowali się na niższych półkach cenowych, a wartość rynku budował silny wolumen sprzedaży. Chętnie kupowanym sprzętem stały się również akcesoria komputerowe, niezbędne podczas pracy zdalnej, takie jak kamerki internetowe, słuchawki z mikrofonem czy urządzenia do domowych sieci. Długotrwały trend wzrostowy nie ominął również urządzeń drukujących oraz tabletów, chociaż wcześniej ich sprzedaż notowała silne spadki. Ponadto pandemia koronawirusa okazała się katalizatorem do wzrostu sprzedaży monitorów.

Pik sprzedażowy na rynku smartfonów

Jedyną ważną kategorią sprzętową, która w 2020 r. zanotowała wyraźny spadek zarówno wolumenu jak i wartości jest segment smartfonów. W ubiegłym roku w Polsce po raz pierwszy w historii zmniejszyła się sprzedaż smartfonów, a dynamikę spadku PMR szacuje na ok. -10%. Powodami tej zmiany mogły być m.in. ograniczona działalność POS-ów w sieciach komórkowych podczas pandemii oraz skupienie Polaków w wydatkach IT na sprzęcie komputerowym. Klienci decydowali się również odłożyć w czasie większe wydatki na smartfony lub wybierali smartfony tańszych marek typu Xiaomi.

Trendy wzrostowe również na rynku usług IT i oprogramowania

W 2020 r. na rynku IT w Polsce wzrosty wartości odnotowały również rynki usług i oprogramowania. Pandemia sprawiła, że pomimo optymalizacji wydatków wiążącej się z zamrożeniem większych kontraktów i zawieszeniem nowych projektów na świadczenie usług IT czy dostawę oprogramowania, firmy inwestowały w inne usługi i rozwiązania. Szczególnie ważne stały się usługi outsourcingowe oraz integracyjne, a na rynku oprogramowania duże znaczenie zyskały systemy operacyjne i aplikacje biurowe. W czasie pandemii istotne stały się także rozwiązania cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania chmurowe. Na wartość rynku wpłynęły również wydatki gospodarstw domowych na gry i programy edukacyjne.

Prognozy dla rynku IT na lata 2021-2026

W latach 2021-2026 PMR przewiduje dalsze pozytywne trendy wzrostowe na rynku IT w Polsce, a prognozowany CAGR w tym okresie to 4,8%. W perspektywie sześcioletniej wydatki na IT będą rosły we wszystkich segmentach rynku, jednak z uwagi na mocne nasycenie się rynku sprzętu w latach 2020-2021 siła ciężkości inwestycji IT w kolejnych okresach zostanie przeniesiona przede wszystkim na rynek oprogramowania w segmencie B2B, ale także na rynek usług. Wydatkom na informatykę będzie sprzyjać druga fala cyfrowej transformacji biznesu zapoczątkowana przez kryzys COVID-19.

W swoim modelu prognostycznym PMR uwzględnia pozytywny wpływ funduszy unijnych na rynek wydatków IT w Polsce. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy na lata 2021-2027 cyfryzacja to jeden z priorytetów finansowania. Polska z Funduszu Odbudowy dostanie łącznie blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary, z czego 20% będzie przeznaczone na transformację cyfrową. W przeliczeniu na złotówki to ok. 20 mld zł.

Podobne wpisy