Play bez kolejnych dopłat do roamingu

mobile-phone-roaming-vacation

This post is also available in: English

P4, operator sieci Play, nie uzyskał kolejnej zgody na dopłaty do usług w roamingu w UE. P4 jest już drugim MNO z taką decyzją regulatora. Jesienią 2019 r. podobnej zgody nie otrzymał od UKE Polkomtel. Oznacza to, że operatorzy ponoszą coraz mniejsze koszty realizowanych usług na rzecz abonenta w związku z obowiązującą regulacją RLAH.

Play bez zgody UKE na dalsze stosowanie dopłat w euroroamingu

 Z najnowszych wersji cenników usług w sieci Play wynika, że operator nie otrzymał zgody UKE na dalsze stosowanie dopłat za roaming w Unii Europejskiej. Znikneły wnich bowiem zapisy, które informowały o pobieraniu od klientów takich dopłat w wyniku ponadprzeciętnego wykorzystania usług komórkowych w roamingu.

Wcześniej, bo w październiku ubiegłego roku kolejnej decyzji dającej możlwiość stosowania dopłat do usług w roaming nie optrzymał od regulatora Polkomtel.

Z uwagi na powyższą systuację P4 i Polkomtelu najprawdopodobniej w kolejnych okresach również inni MNO – Orange oraz T-Mobile podzielą los Polkomtelu i nie uzyskają zgody na kolejne dopłaty. Zmian w cennikach Orange oraz T-Mobile można spodziewać się kolejno w marcu oraz kwietniu,  kiedy wygasają poprzednio wydane dla nich decyzje UKE na stosowanie dopłat.

Dodatkowe opłaty (zł netto) za usługi w roamingu w Unii Europejskiej, przyznane operatorom na podstawie drugich decyzji wydanych przez UKE, październik 2019

Operator Data wydania decyzji przez UKE Data początkowa możliwości stosowania dodatkowy opłat Stawki dodatkowych opłat (w zł netto)
Minuta rozmowy wychodzącej Minuta rozmowy przychodzącej SMS MMS Internet (MB)
P4 16.11.2018 19.01.2019 0,048781 0,024391 0,008131 0,005815
VikingCo Poland 16.11.2018 20.11.2018 0,1 0,0325 0,014
Netia/Internetia/Telefonia Dialog 27.11.2018 28.11.2018 0,05 0,03 0,04 0,0185
FM Group Mobile 06.12.2018 07.12.2018 0,04228 0,03821 0,01626 0,0122
Orange Polska 11.04.2019 19.04.2019 0,0407 0,0163 0,0081 0,0015 0,0015
T-Mobile Polska 10.04.2019 19.05.2019 0,01 0,01 0,01 0,01 3,25 (GB)
Polkomtel 10.10.2019 Odmowa wyrażenia zgody na stosowanie dodatkowej opłaty w roamingu z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego
Premium Mobile 10.09.2019 11.10.2019 0,0651 0,0326 0,0244 0,0076
ITI Neovision 16.09.2019 25.10.2019 0,1301 0,036423 0,0407 16,7805 (GB)
Virgin Mobile Polska 17.10.2019 19.10.2019 0,1301 0,0407 0,0122

Źródło: UKE, 2019

Dopłaty za roaming jako efekt RLAH

Od 15 czerwca 2017 r. na  polskim rynku telekomunikacyjnym obowiązuje zasada RLAH (roam like at home – roaming jak w domu). Oznacza to, że dodatkowa opłata roamingowa nie jest pobierana, a operator rozlicza połączenia według krajowej ceny detalicznej. W szczególnych przypadkach, kiedy operator udowodni, że ponoszone przez niego koszty realizowanych usług na rzecz abonenta w roamingu są wyższe niż osiągane przez niego przychody, po uzyskaniu zgody regulatora, operator może stosować dodatkowe opłaty również w okresie docelowym. Ponadto zastosowane zostały mechanizmy obronne chroniące operatorów przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów – operatorzy są uprawnieni w takiej sytuacji do nałożenia na nich dodatkowych opłat roamingowych, w wysokości hurtowej stawki roamingowej.

W Polsce w 2018 r. czterej główni operatorzy MNO otrzymali od regulatora zgodę na zastosowanie dopłat do usług roamingowych z uwagi na wykazane straty na poziomie zyskowności za sprawą regulacji RLAH. Straty te wynikały z niższych krajowych cen detalicznych w porównaniu do hurtowych stawek międzyoperatorskich obowiązujących na obszarze EOG. Decyzje UKE w tej sprawie obowiązują za każdym razem 12 miesięcy.

Coraz mniejsze straty operatów w roamingu międzynarodowym

Brak kolejnych decyzji UKE nadających prawa stosowania opłat dodatkowych do usług świadczonych w euroroamingu wynika z coraz mniejszych poziomów strat operatorów na tych usługach. Powodem są spadające koszty świadczenia usług roamingowych – na skutek regulacji hurtowego interkonektu, jak i możliwości renegocjacji komercyjnych stawek z operatorami zagranicznymi. W utrzymaniu odpowiedniego poziomu zyskowności pomaga również zastosowanie zasad FUP (fair usage policy).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *