PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju zainwestują w Chmurę Krajową

PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały 30 października 2018 roku porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej, która będzie operatorem tzw. Chmury Krajowej. Nowy podmiot zaoferuje usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Chmura Krajowa, działając jako platforma technologiczna i prawna ma umożliwić optymalizację procesów związanych z wykorzystaniem chmury w administracji publicznej. Oferta będzie również skierowana do sektora przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

PKO Bank Polski i PFR, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50% udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usług typu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku. Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych.

PKO Bank Polski to największy bank w Polsce. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9%), kredytów (17,7%), w rynku leasingowym (12,0%) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2%). Posiadając ponad 8,6 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21%.

 

W ocenie ekspertów PMR sektor publiczny od lat jest wskazywany jako szansa rozwoju rynku data center i chmury w Polsce. Nadal większość usług pozostaje nieskomercjalizowana. Udział administracji publicznej i samorządowej w całkowitych wydatkach na usługi chmurowe jednocyfrowy. Poza barierami formalno-prawnymi i specyfiką sektora publicznego, przeszkodą w adopcji chmury jest najczęściej wrażliwy charakter danych i panujące przekonanie, że rozwiązania chmurowe to niepotrzebne ryzyko. Czy projekt PKO BP i PFR poprawi chmurowe KPI polskiego rynku, dowiemy się najwcześniej za 2-3 lata. Na pewno jednak wywoła pozytywny szum, a na tym skorzystają wszyscy dostawcy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *