PIE: Roczne przychody Google i Facebooka z danych polskich użytkowników to ponad 6 mld zł

laptop - dane

This post is also available in: English

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że dwie globalne korporacje zarabiają więcej na danych polskich użytkowników niż raportują to w swoich sprawozdaniach dla organów podatkowych. Ta kwota w 2020 r. mogła sięgać nawet ponad 6 mld zł. Co ciekawe, przecięty Polak deklaruje, że za ochronę swoich danych byłby skłonny zapłacić więcej niż Google i Facebook zarabia na pojedynczych danych.

Prywatność w internecie jest istotna dla polskich użytkowników

Sednem w dzisiejszym świecie są dane, a globalne korporacje takie jak Google i Facebook zarabiają na nich ogromne pieniądze. Zdaniem PIE, więcej niż raportują to w sprawozdaniach. Instytut szacuje, że miesięczny przychód na pojedynczych danych polskiego użytkownika dla Google i Facebooka wynosi odpowiednio 10,16 zł i 8,52 zł. Sama zaś wartość danych wszystkich użytkowników tylko w 2020 r. to 4,025 mld zł i 2,196 mld zł.

Co ciekawe, zestawiając to z wynikami ankiety, polski użytkownik byłby skłonny zapłacić więcej za prywatność. W pytaniu o deklarowaną kwotę, aby Facebook nie miał dostępu do danych zagregowanych na platformie oraz z innych źródeł, jesteśmy skłonni zapłacić średnio 17 zł miesięcznie. Z kolei za brak dostępu Google do naszych danych, w tym aktywność na innych portalach, około 14 zł miesięcznie.

Chcemy prywatności, ale niekoniecznie za nią płacić

Jednak pomimo tego, że polscy użytkownicy są świadomi tego, że popularne serwisy internetowe gromadzą nasze dane (77% ankietowanych ma świadomość, że bezpłatne korzystanie z serwisów internetowych wiąże się ze zbieraniem naszych danych), to równocześnie aż 69% jest zdania, że żadna z nich nie powinna pobierać opłat za dostęp.

Niechętnie użytkownicy podchodzą również do aspektu wykorzystywania danych do wyświetlania reklam – 63% internautów chce zakazu ich pokazywania na podstawie informacji osób prywatnych. Jednak 43% jest zadowolona z wyświetlanych reklam i uważa, że obecny sposób odpowiada na ich potrzeby.

Firmy technologiczne wiedzą o nas za dużo

Czy polski internauta jest obojętny na to co robią firmy technologiczne z jego danymi? Na takie pytanie aż 50% respondentów wskazało odpowiedź ,,Zdecydowanie się nie zgadzam”, przy 6% wskazujących na ,,Zdecydowanie się zgadzam”. Podobny odsetek (87% ankietowanych wskazało odpowiedz zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam) uważa również, że firmy technologiczne wiedzą o nas za dużo.

Z drugiej strony, większość badanych jest zdania, że gdyby nawet powstały alternatywne, płatne wersje Google i Facebooka, nie chroniłby lepiej naszych danych.

Podobne wpisy